клівас 10 таб. п/пл. об. 10 мг №30

клівас 10 таб. п/пл. об. 10 мг №30

Клівас 10 таб. п / пл. про. 10 мг №10

умови відпустки за рецептом
Категорія Для зниження холестерину
діти з 10-ти років
вагітні заборонено
годуючі мами заборонено

склад

діюча Речовини : розувастатин;

1 таблетка містіть розувастатину кальцію 10,4 мг (у перерахуванні на розувастатин 10 мг) або 20,8 мг розувастатину кальцію (у перерахуванні на розувастатин 20 мг);

Допоміжні Речовини : маніт (Е 421), натрію кроскармелоза, магнію гідроксид, кальцію карбонат, натрію карбонат безводний, кремнію діоксид (колоїдній гідрофобній), кремнію діоксид колоїдній водний, магнію стеарат;

суміш для плівкового покриття:  заліза оксид червоний (Е 172), заліза оксид жовтий (Е 172), заліза оксид чорний (Е 172), поліетіленгліколь, спирт полівініловій, тальк, титану діоксид (Е 171).

лікарська форма

Таблетки, вкріті плівковою оболонки.

Основні фізико-хімічні Властивості : таблетки круглої форми, з двоопуклою поверхнею, покріті плівковою оболонка рожевого кольору, з ризиком.

Фармакотерапевтична група

Гіполіпідемічні засоби. Інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази.

Код АТС С10А А07.

Фармакологічні Властивості

Фармакодинаміка.

Розувастатин є селективним конкурентним інгібітором ГМГ-КоА-редуктази, ферменту, что перетворює 3-гідроксі-3-метілглутарілкоензім А у мевалонат, попередники холестерину. Основним місцем Дії розувастатину є печінка, де відбувається синтез холестерину (ХС) та катаболізм ліпопротеїдів нізької щільності (ЛПНЩ).

Розувастатин збільшує Кількість рецепторів ЛПНЩ на поверхні клітін печінкі, посілюючі Захоплення та катаболізм ЛПНЩ, та прігнічує печінковій синтез ЛПДНЩ, таким чином, зменшуючі Загальну Кількість частінок ЛПДНЩ та ЛПНЩ.

Розувастатин зменшує підвіщеній рівень холестерину-ЛПНЩ (ХС-ЛПНЩ), загально холестерину та трігліцерідів (ТГ), збільшує рівень холестерину-ліпопротеїдів вісокої щільності (ХС-ЛПВЩ). ВІН зменшує Кількість аполіпопротеїну В (АпоВ), ХС-неЛПВЩ, ХС-ЛПДНЩ, ТГ-ЛПДНЩ та підвіщує рівень аполіпопротеїну А-І (АпоА-І), зменшує співвідношення ХС-ЛПНЩ / ХС-ЛПВЩ, Загальний ХС / ХС-ЛПВЩ та ХС-неЛПВЩ / ХС-ЛПВЩ та співвідношення АпоВ / АпоА-І.

Терапевтичний ефект проявляється в течение 1 тижня после качана терапії розувастатином, через 2 тижні лікування ефект досягає 90% максимально можливий. Максимальний ефект, як правило, досягається через 4 тіжні та триває надалі.

Клінічна ефективність.

Розувастатин Ефективний для дорослих пацієнтів з гіперхолестерінемією з або без гіпертрігліцерідемії Незалежності від раси, статі або віку, у тому чіслі для пацієнтів Із цукровий діабетом та сімейною гіперхолестерінемією. У 80% пацієнтів з гіперхолестерінемією ІІа та ІІb типу (середній базовий рівень ХС-ЛПНЩ ставити примерно 4,8 ммоль / л) на тлі прийому препарату у дозі 10 мг рівень ХС-ЛПНЩ досягає значень <3 ммоль / л. Адитивності ефект спостерігається в зелених сандалів з фенофібратом відносно до вмісту трігліцерідів та з нікотіновою кислотою відносно до вмісту ХС-ЛПВЩ.

Фармакокінетика.

Всмоктування та Розподіл.

Максимальна концентрація розувастатину у плазмі крови досягається примерно через 5 годин после прийому внутрішньо. Біодоступність ставити примерно 20%. Розувастатин захоплюється у печінці. Об'єм его розподілу ставити примерно 134 л. Майже 90% розувастатину зв'язується з білкамі плазми, в основному з альбуміном.

Метаболізм.

Розувастатин піддається обмеження метаболізму (примерно 10%). Дослідження метаболізму  in vitro  Із Використання гепатоцитів людини свідчать, что розувастатин є Слабкий субстратом для метаболізму на основе ферментів цитохрому Р450. Основним задіянім ізоферментом є CYP2C9, Дещо менше роль відіграють 2C19, 3A4 та 2D6. Головними Виявлення метаболітамі розувастатину є N-дисметиловий та лактонові метаболіті. N-дисметил-метаболіт примерно на 50% менше активний, чем розувастатин, лактонові метаболіті клінічно неактівні. На розувастатин пріпадає более 90% актівності ціркулюючого інгібітора ГМГ-КоА-редуктази.

Виведення.

Примерно 90% дозуюч розувастатину виводу у незміненому виде з фекаліямі. Інша частина виводу Із сечею. Примерно 5% виводу Із сечею у незміненому виде. Період напіввіведення з плазми ставити примерно 19 годин. Період напіввіведення НЕ змінюється при збільшенні дозуюч. Середній кліренс ставити примерно 50 л / рік, у процесі печінкового Захоплення розувастатину бере участь мембрани транспортер ОАТР-С, Який Виконує важліву роль у печінковій елімінації розувастатину.

Лінійність.

Системна експозиція розувастатину збільшується пропорційно до дозуюч. При прійомі декількох Добовий доз фармакокінетичні параметр не змінюються.

Особливі популяції хвороби.

Вік та стать.

Відсутній клінічно значущих Вплив віку та статі на фармакокінетіку розувастатину у дорослих. Фармакокінетика розувастатину у дітей Із гетерозиготних сімейною гіперхолестерінемією булу подібною до фармакокінетікі у дорослих добровольців.

Етнічні групи.

Відомо, что дослідження фармакокінетікі виявило, что у пацієнтів монголоїдної раси (японців, китайців, філіппінців, в'єтнамців та корейців) медіанні значення AUC та C max  примерно вдвічі Вищі, чем у європейців; у індійців медіанні значення AUC та C max  підвіщені примерно в 1,3 рази. Фармакокінетічній аналіз етнічніх груп НЕ виявило клінічно значущих відмінностей у фармакокінетіці среди представителей європеоїдної та негроїдної рас.

Хворі з нірковою недостатністю.

У пацієнтів з легкими або помірнімі порушеннях Функції нірок рівень концентрації розувастатину та N-дісметілу у плазмі крови істотно НЕ змінюється. У пацієнтів з тяжкою нірковою недостатністю (кліренс креатиніну <30 мл / хв) концентрація розувастатину у плазмі у 3 рази вища, а концентрація N-дісметілу у 9 разів вища, чем у здорових добровольців. Концентрація розувастатину у плазмі пацієнтів, Які перебувають на гемодіалізі, булу примерно на 50% віщою, чем у здорових добровольців.

Хворі з печінковою недостатністю.

У Хворов з різнімі ступенями печінкової недостатності з балом 7 та нижчих за шкалою Чайлда-П'ю не виявлено Збільшення ПЕРІОДУ напіввіведення розувастатину. Однако у пацієнтів з оцінкою 8 и 9 балів за шкалою Чайлда-П'ю Було відзначено подовжений ПЕРІОДУ напіввіведення примерно в 2 рази порівняно з аналогічнім Показники у пацієнтів з більш низьких Показники за шкалою Чайлда-П'ю. Досвід! Застосування розувастатину пацієнтам з балом вищє 9 за шкалою Чайлда-П'ю відсутній.

Генетичний поліморфізм.

Розподіл інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, у тому чіслі розувастатину, відбувається з участю транспортного білків ОАТР1В1 та BCRP. У пацієнтів з генетично поліморфізмом SLCO1B1 (OATP1B1) та / або ABCG2 (BCRP) існує ризики підвіщеної Експозиції розувастатину. При окремий формах поліморфізму SLCO1B1 с.521СС та ABCG2 с.421АА експозиція розувастатину (AUC) підвіщена порівняно з генотипами SLCO1B1 с.521ТТ або ABCG2 с.421СС. Спеціальне генотипування у клінічній практике НЕ передбачення, но пацієнтам з таким поліморфізмом рекомендується застосовуваті менше Добовий дозу розувастатину.

Діти.

Фармакокінетичні параметри у дітей Із гетерозиготних сімейною гіперхолестерінемією ВІКОМ від 10 до 17 років Повністю НЕ візначені. Відомо, что невелика дослідження фармакокінетікі розувастатину (у форме таблеток) з участю пацієнтів дитячого віку показало, что експозиція препарату у дітей подібна до Експозиції у дорослих пацієнтів. Такоже результати свідчать, что значний відхілень, пропорційніх до доз, які не очікується.

Показання

Лікування гіперхолестерінемії.

Дорослі та діти ВІКОМ від 10 років. Первинна гіперхолестерінемія (тип ІІа, у тому чіслі гетерозиготна сімейна гіперхолестерінемія) або змішана дісліпідемія (тип ІІb) як ДОПОВНЕННЯ до Дієти, коли Дотримання Дієти та! Застосування других немедикаментозних ЗАСОБІВ (таких як Фізичні вправо, Зменшення масі тела) є недостатнімі.

Гомозиготна сімейна гіперхолестерінемія як ДОПОВНЕННЯ до Дієти та других ліпідозніжувальніх ЗАСОБІВ лікування (например аферезу ЛПНЩ) або у випадка, коли Такі види лікування є недоречнімі.

Профілактика серцево-судинна Порушення.

Запобігання значний серцево-судинна Порушення у пацієнтів, Яким, за оцінкамі, грозит високий ризики первого випадки серцево-судинного Порушення, як ДОПОВНЕННЯ до корекції других факторів ризики.

Протипоказання

 • Гіперчутлівість до розувастатину або будь-якої допоміжної Речовини;
 • активне захворювання печінкі, в тому чіслі стійке Підвищення сіроватковіх трансаміназ невідомої етіології та будь-яке Підвищення трансаміназ у сіроватці крови, что втрічі перевіщує верхню межу норми (ВМН);
 • тяжкі Порушення Функції нірок (кліренс креатиніну <30 мл / хв);
 • міопатія;
 • одночасній прийом циклоспорину;
 • период вагітності та годування груддю;
 • жінкам репродуктивного віку, что НЕ застосовують належні засоби контрацепції.

Доза 40 мг протипоказане пацієнтам Із факторами, что спріяють розвитку міопатії / рабдоміолізу. До таких факторів належати:

 • Порушення Функції нірок помірної тяжкості (кліренс креатиніну <60 мл / хв);
 • гіпотиреоз;
 • наявність в індівідуальному або сімейному анамнезі Спадкового м'язових захворювань;
 • наявність в анамнезі міотоксічності, спрічіненої іншімі інгібіторамі ГМГ-КоА-редуктази або фібратамі;
 • зловжівання алкоголем;
 • ситуации, что могут прізвесті до Підвищення уровня препарату у плазмі крови;
 • належність пацієнтів до монголоїдної раси;
 • супутнє! застосування фібратів.

Взаємодія з іншімі лікарськімі засоби та інші види взаємодії

Вплив супутніх препаратів на розувастатин.

Інгібіторі транспортних білків.

Розувастатин є субстратом для Деяк транспортних білків, у тому чіслі печінкового транспортера Захоплення ОАТР1В1 та ефлюксного транспортера BCRP. Одночасне! Застосування розувастатину Із лікарськімі засоби, что прігнічують ЦІ транспортні Білки, может прізводіті до Підвищення концентрацій розувастатину у плазмі крови та Збільшення ризики міопатії (див. Розділи «способ! Застосування та дозуюч», «Особливості! Застосування»).

Циклоспорин.

При одночасному застосуванні розувастатину та циклоспорину значення AUC розувастатину Було в Середньому в 7 разів віщим, чем у здорових добровольців. Розувастатин протипоказів пацієнтам, Які Вже отримуються циклоспорин (див. Розділ «Протипоказання»).

Одночасне! Застосування НЕ вплівало на плазмових концентрацію циклоспорину.

Гемфіброзіл та інші гіполіпідемічні препарати.

Супутнє! Застосування розувастатину та гемфіброзілу виготовляють до двократного Підвищення С mах  та AUC розувастатину. З Огляду на дані спеціальніх ДОСЛІДЖЕНЬ, фармакокінетічно значущої роботи з комерційними фенофібратом НЕ очікується, однак можлива фармакодінамічна Взаємодія. Гемфіброзіл, фенофібрат, інші фібраті та ніацін (нікотінова кислота) у гіполіпідемічніх дозах (> або Рівні 1 г / добу) підвіщують ризики розвитку міопатії при супутних застосуванні з інгібіторамі ГМГ-КоА-редуктази, можливо, тому что смороду здатні прізводіті до міопатії и при застосуванні окремо. Доза розувастатину 40 мг протипоказане при супутних застосуванні фібратів. Лікування розувастатином у таких випадка слід кож розпочінаті з дозуюч 5 мг.

Езетіміб.

Одночасне! Застосування розувастатину та езетімібу у пацієнтів з гіперхолестерінемією виготовляють до зростання AUC розувастатину в 1,2 рази. Чи не можна віключіті фармакодінамічної взаємодії между розувастатином та езетімібом, что может прізвесті до побічніх ефектів.

Інгібіторі протеази.

Хоча Точний Механізм взаємодії невідомий, супутнє! Застосування інгібіторів протеази может значний підвіщуваті Експозиції розувастатину.

Відомо, что у ході фармакологічного дослідження супутнє! Застосування розувастатину та комбінованого препарату, что містів два інгібіторі протеази (лопінавір 400 мг / рітонавір 100 мг), у здорових добровольців асоціювалося з примерно дворазовім та п'ятіразовім збільшенням показніків рівноважного AUС (0-24)  та З mах  для розувастатину відповідно.

Одночасне! Застосування 10 мг розувастатину та комбінованого лікарського засоби, что містів два інгібіторі протеази атазанавір / рітонавір (300 мг атазанавіру / 100 мг рітонавіру), супроводжували підвіщенням AUC та C max  розувастатину примерно в 3 та 7 разів відповідно. Одночасне! Застосування розувастатину та Деяк комбінацій інгібіторів протеази можливе после ретельного обміркування корекції дозуюч розувастатину, віходячі з очікуваного зростання Експозиції розувастатину (див. Розділи «способ! Застосування та дозуюч», «Особливості! Застосування»).

Антацідні препарати.

Одночасне! Застосування розувастатину та антацідів, що містять гідроксид алюмінію або магнію, зніжує концентрації розувастатину примерно на 50%. Цей ефект БУВ Менш вираженість у разі! Застосування антацидних ЗАСОБІВ через 2 години после прийому розувастатину. Клінічне значення цієї взаємодії НЕ Вивчай.

Ерітроміцін.

Одночасне! Застосування розувастатину та ерітроміціну зніжувало AUС (0-t)  розувастатину на 20%, а С mах  - на 30%. Така Взаємодія может буті спричинило підвіщенням перистальтики кишечнику внаслідок Дії ерітроміціну.

Ферменти цитохрому Р450.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ  in vitro  та  in vivo  свідчать, что розувастатин НЕ інгібує та не індукує ізоферменті цитохрому Р450. Окрім цього, розувастатин є Слабкий субстратом ціх ізоферментів. Тому взаємодії между препаратами, пов'язаної з метаболізмом, опосередкованих цитохромом Р450, що не очікується. Чи не спостерігалося клінічно значущих взаємодій между розувастатином та флуконазолом (інгібітором CYP2C9 та CYP3A4) або кетоконазолом (інгібітором CYP2A6 та CYP3A4).

Взаємодії, что вімагають корекції дозуюч розувастатину.

При необхідності! Застосування розувастатину з іншімі лікарськімі засоби, здатно підвіщуваті Експозиції розувастатину, дозу розувастатину нужно скорігуваті. Если очікується, что експозиція препарату (AUC) зроста примерно в 2 або более разів,! Застосування розувастатину слід розпочінаті з дозуюч 5 мг 1 раз на добу. Максимальна Добовий дозу розувастатину слід скорігуваті таким чином, щоб очікувана експозиція розувастатину НЕ перевіщувала експозіцію, что відзначається при прійомі дозуюч 40 мг / добу без! Застосування лікарськіх ЗАСОБІВ, что взаємодіють Із препаратом; например, при застосуванні з гемфіброзілом доза розувастатину становітіме 20 мг (Збільшення Експозиції в 1,9 рази), при застосуванні з комбінацією рітонавір / атазанавір - 10 мг (Збільшення в 3,1 рази). При одночасному застосуванні з циклоспорином - 5 мг (Збільшення в 7,1 рази).

Вплив супутніх лікарськіх ЗАСОБІВ на експозіцію розувастатину

(AUC; у порядку Зменшення величини)

Режим Дозування лікарського засоби, что Взаємодіє
Режим Дозування розувастатину
Зміни AUC розувастатину *
Циклоспорин від 75 мг двічі на добу до 200 мг двічі на добу, 6 місяців
10 мг 1 раз на добу, 10 днів
↑ 7,1 рази
Регорафеніб 160 мг, 1 раз на добу, 14 днів
5 мг, одноразова доза
↑ 3,8 рази
Атазанавір 300 мг / рітонавір 100 мг 1 раз на добу, 8 днів
10 мг, одноразова доза
↑ 3,1 рази
Велпатасвір 100 мг, 1 раз на добу
10 мг, одноразова доза
↑ 2,7 рази
Омбітасвір 25 мг / парітапревір 150 мг
Рітонавір 100 мг, 1 раз на добу / дасабувір
400 мг двічі на добу, 14 днів
5 мг, одноразова доза
↑ 2,6 рази
Гразопревір 200 мг / елбасвір 50 мг, 1 раз на добу, 11 днів
10 мг, одноразова доза
↑ 2,3 рази
Глекапревір 400 мг / пібрентасвір 120 мг, 1 раз на добу, 7 днів
5 мг, одноразова доза
↑ 2,2 рази
Лопінавір 400 мг / рітонавір 100 мг двічі на добу, 17 днів
20 мг 1 раз на добу, 7 днів
↑ 2,1 рази
Гемфіброзіл 600 мг двічі на добу, 7 днів
80 мг, одноразова доза
↑ 1,9 рази
Елтромбопак 75 мг 1 раз на добу, 5 днів
10 мг, одноразова доза
↑ 1,6 рази
Дарунавір 600 мг / рітонавір 100 мг двічі на добу, 7 днів
10 мг 1 раз на добу, 7 днів
↑ 1,5 рази
Тіпранавір 500 мг / рітонавір 200 мг двічі на добу, 11 днів
10 мг, одноразова доза
↑ 1,4 рази
Дронедарон 400 мг двічі на добу
невідомо
↑ 1,4 рази
Ітраконазол 200 мг 1 раз на добу, 5 днів
10 мг, одноразова доза
↑ 1,4 рази **
Езетіміб 10 мг 1 раз на добу, 14 днів
10 мг 1 раз на добу, 14 днів
↑ 1,2 рази **
Фозампренавір 700 мг / рітонавір 100 мг двічі на добу, 8 днів
10 мг, одноразова доза
Алеглітазар 0,3 мг, 7 днів
40 мг, 7 днів
Сілімарін 140 мг Тричі на добу, 5 днів
10 мг, одноразова доза
Фенофібрат 67 мг Тричі на добу, 7 днів
10 мг, 7 днів
Ріфампін 450 мг 1 раз на добу, 7 днів
20 мг, одноразова доза
Кетоконазол 200 мг двічі на добу, 7 днів
80 мг, одноразова доза
Флуконазол 200 мг 1 раз на добу, 11 днів
80 мг, одноразова доза
Ерітроміцін 500 мг 4 рази на добу, 7 днів
80 мг, одноразова доза
↓ 20%
Байкалін 50 мг Тричі на добу, 14 днів
20 мг, одноразова доза
↓ 47%

* Дані, представлені як зміна в х разів, являються собою співвідношення между ЗАСТОСУВАННЯ розувастатину в зелених сандалів та окремо. Дані, зазначені у виде% Зміни, являються собою% різніцю відносно показніків при застосуванні розувастатину окремо.

Збільшення позначено значком ↑, Відсутність змін - ↔, Зменшення - ↓.

** Було проведено кілька ДОСЛІДЖЕНЬ взаємодії при різніх дозах розувастатину, в табліці подано найбільш значущих співвідношення.

Вплив розувастатину на супутні лікарські засоби.

Антагоністі вітаміну К.

Як и у разі! Застосування других інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, початок лікування розувастатином або поступове Підвищення его дозуюч у пацієнтів, Які одночасно застосовують антагоністі вітаміну К (например варфарин або інші кумарінові антикоагулянти), может прізвесті до Підвищення МІЖНАРОДНОГО нормалізованого відношення (МНВ). После відміни розувастатину або Зменшення дозуюч МНВ может знізітіся. У таких випадка бажано відповіднім чином контролюваті МНВ.

Пероральні контрацептиви / гормонозамісна терапія (ГЗТ).

Одночасне! Застосування розувастатину та пероральних контрацептівів виготовляють до Підвищення AUC етінілестрадіолу та норгестрелу на 26% та 34% відповідно. Таке Підвищення плазмових рівнів слід враховуваті при підборі дозуюч пероральних контрацептівів. Немає даних относительно фармакокінетікі препаратів у пацієнтів, Які одночасно пріймають розувастатин та ГЗТ, тому можлівість взаємодії віключаті нельзя. Однако така комбінація широко застосовувалася жінкам у ході клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ та переносилася добре.

Інші лікарські засоби.

З Огляду на дані спеціальніх ДОСЛІДЖЕНЬ, клінічно значущої роботи з комерційними дигоксину очікується.

Діти.

Відомо, что дослідження взаємодії проводили лишь у дорослих. Степень взаємодії у дітей невідомий.

Особливості относительно! Застосування

Вплив на нирки.

Відомо, что у пацієнтів, Які застосовувалі розувастатин у високих дозах, особливо 40 мг, відзначаліся випадки протеїнурії (візначеної за «тестом смужка»), в основном канальцевої за Походження та у більшості віпадків тімчасової або перерівчастої. Протеїнурія НЕ свідчіла про гостре або прогресуюче захворювання нірок. Небажані явіща з боку нірок відзначаліся Частіше при застосуванні дозуюч 40 мг. У пацієнтів, Які пріймають препарат у дозі 40 мг, функцію нірок слід перевіряті регулярно.

Вплив на скелетні м'язи.

Ураження скелетної мускулатури, например міалгія, міопатія та зрідка - рабдоміоліз, спостерігаліся у пацієнтів при застосуванні будь-якіх доз розувастатину, а особливо при дозах> 20 мг. При застосуванні езетімібу у зелених сандалів з інгібіторамі ГМГ-КоА-редуктази у поодиноких випадка повідомлялося про розвиток рабдоміолізу. Чи не можна віключаті возможности фармакодінамічної взаємодії, а тому таку комбінацію слід застосовуваті з обережністю.

Як и у разі! Застосування других інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, випадки рабдоміолізу, пов'язані Із ЗАСТОСУВАННЯ розувастатину, трапляє Частіше при дозі 40 мг. Є ПОВІДОМЛЕННЯ про рідкісні випадки імуноопосередкованої некротізуючої міопатії, что клінічно проявляється стійкою пароксизмальної м'язової слабкістю и підвіщенням уровня сіроваткової креатінкіназі, во время лікування або после припиненням лікування статинами, включаючі розувастатин. У такому разі могут буті необхіднімі додаткові нейром'язові и серологічні дослідження, лікування імуносупресівнімі препаратами.

Визначення уровня креатінфосфокіназі.

Рівні креатінфосфокіназі НЕ слід вімірюваті после значний фізичних НАВАНТАЖЕННЯ або у разі наявності можливий альтернативних причин Підвищення креатінфосфокіназі, что могут ускладнюваті інтерпретацію результатів. Если початковий рівень креатінфосфокіназі значний підвіщеній (> 5 разів верхньої Межі норми), протягом 5-7 днів та патенти сделать додатковий підтверджувальній аналіз. Если результат повторного АНАЛІЗУ підтверджує початковий рівень> 5 разів верхньої Межі норми, почінаті лікування НЕ слід.

Перед початком лікування.

Розувастатин, як и інші інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази, слід з обережністю прізначаті пацієнтам Із факторами, что спріяють розвитку міопатії / рабдоміолізу. До таких факторів належати:

 • Порушення Функції нірок;
 • гіпотиреоз;
 • наявність в індівідуальному або сімейному анамнезі Спадкового м'язових захворювань;
 • наявність в анамнезі міотоксічності, спрічіненої іншімі інгібіторамі ГМГ-КоА-редуктази або фібратамі;
 • зловжівання алкоголем;
 • вік> 70 років;
 • ситуации, что могут прізвесті до Підвищення рівнів препарату у плазмі крови (див. розділи «способ! застосування та дозуюч», «Взаємодія з іншімі лікарськімі засоби та інші види взаємодій»);
 • одночасне! застосування фібратів.

У таких пацієнтів нужно порівняті ризики та можливіть Користь при застосуванні препарату; такоже рекомендований клінічний моніторинг. Чи не слід розпочінаті лікування у випадка значний підвіщеніх початкових рівнів КФК (> 5 х ВМН).

У период лікування.

Пацієнтів слід попередіті про необходимость Негайно повідомляті про нез'ясованих м'язовий Біль, м'язову слабкість або судом невідомої етіології, особливо если смороду супроводжуються нездужанням або підвіщенням температури.

У таких пацієнтів слід візначіті Рівні КФК. Слід пріпініті лікування, если Рівні КФК значний підвіщені (> 5 х ВМН) або если м'язові Симптоми тяжкі та спричиняють дискомфорт у повсякдення жітті (даже если Рівні КФК ≤ 5 х ВМН).

Если Симптоми минають та рівень КФК возвращается до норми, розувастатин або альтернативний інгібітор ГМГ-КоА-редуктази можна спробуваті застосуваті знову, но у мінімальніх дозах та під ретельнім наглядом.

Регулярний контроль уровня КФК у пацієнтів без Вищевказаний сімптомів НЕ Потрібний.

Дуже Рідко повідомлялося про випадки імуноопосередкованої некротізуючої міопатії (ІОНМ) во время або после терапії статинами, в тому чіслі розувастатином.

Клінічнімі проявити ІОНМ є слабкість проксимальних м'язів та Підвищення уровня креатінфосфокіназі у сіроватці крови, что зберігається даже после припиненням! Застосування статінів.

Відомо, что у ході клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ у невелікої кількості пацієнтів, Які застосовувалі розувастатин та супутні препарати, посилений впліву на скелетної мускулатури НЕ відзначалось.

Однако підвіщена частота віпадків міозіту та міопатії спостерігалась у пацієнтів, Які застосовують інші інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази з похіднімі фіброєвої кислоти, в тому чіслі гемфіброзілом, циклоспорином, нікотіновою кислотою, азольними протигрибкові засоби, інгібіторамі протеази та макроліднімі антібіотікамі.

Гемфіброзіл підвіщує ризики міопатії при супутних застосуванні з Деяк інгібіторамі ГМГ-КоА. Тому розувастатин не рекомендоване застосовуваті у зелених сандалів з гемфіброзілом. Сприятливі Вплив подалі змін уровня ліпідів при одночасному застосуванні розувастатину Із фібратамі або ніаціном нужно порівняті з потенційнімі ризики при застосуванні такой зелених сандалів.

Одночасне! Застосування розувастатину в дозі 40 мг та фібратів протипоказане (див. Розділи «Взаємодія з іншімі лікарськімі засоби та інші види взаємодій» та «Протипоказання»).

Розувастатин НЕ слід застосовуваті пацієнтам Із Гостра, серйозно станами, что спріяють розвитку міопатії або підвіщують ризики розвитку ніркової недостатності на тлі рабдоміолізу (такими як сепсис, артеріальна гіпотензія, Значне хірургічне втручання, травма, тяжкі метаболічні, ендокрінні або електролітні Порушення; неконтрольовані судом).

Вплив на печінку.

Як и інші інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази, розувастатин слід з обережністю застосовуваті пацієнтам, Які зловжівають алкоголем та / або ма ють захворювання печінкі в анамнезі.

Біохімічні показатели Функції печінкі рекомендовано перевіріті перед початком! Застосування препарату та через 3 місяці лікування. Если рівень трансаміназ у сіроватці крови более чем утрічі перевіщує верхню межу норми,! Застосування розувастатину слід пріпініті або Зменшити дозу. Про серйозні Порушення Функції печінкі (в основном Підвищення уровня печінковіх трансаміназ) у постмаркетинговий период повідомлялося Частіше при застосуванні дозуюч 40 мг.

У пацієнтів Із вторинна гіперхолестерінемією, спрічіненою гіпотіреозом або нефротичним синдромом, спершись слід провести лікування основного захворювання, а потім почінаті! Застосування розувастатину.

У клінічній практике зрідка повідомлялося про летальні або нелетальні випадки печінкової недостатності у пацієнтів, Які прийомів статини, в тому чіслі розувастатин. Если на тлі лікування розувастатином розвівається серйозно Ураження печінкі з клінічною симптоматикою та / або гіпербілірубінемією чи жовтяніцею, Негайно необходимо пріпініті прийом препарату. Если других причин не виявлено, що не слід поновлюваті лікування препаратом.

Раса.

Відомо, что у ході ДОСЛІДЖЕНЬ фармакокінетікі спостерігалося зростання сістемної Експозиції у пацієнтів монголоїдної раси порівняно з європейцямі примерно удвічі. Для таких пацієнтів необхідна корекція Дозування розувастатину (див. Розділи «способ! Застосування та дозуюч», «Протипоказання»). Для пацієнтів азійської раси початкова доза розувастатину винна становитися 5 мг. Підвіщена концентрація розувастатину у плазмі крови булу помічена в азійськіх пацієнтів (див. Розділ «Фармакокінетика»). Слід взяти до уваги збільшену системного експозіцію при лікуванні пацієнтів монголоїдної раси, у якіх гіперхолестерінемія НЕ контролюється адекватно дозами до 20 мг.

Інгібіторі протеази.

Підвіщена системна експозиція до розувастатину спостерігалася в осіб, Які застосовувалі розувастатин супутньо з різнімі інгібіторамі протеази у поєднанні з рітонавіром. Слід обміркуваті як Користь від зниженя уровня ліпідів с помощью розувастатину у пацієнтів з ВІЛ, Які отримуються інгібіторі протеази, так и можлівість Підвищення концентрацій розувастатину у плазмі крови на качана терапії та при підвіщенні дозуюч розувастатину у пацієнтів, Які отримуються інгібіторі протеази. Одночасне! Застосування препарату з інгібіторамі протеаз рекомендується, если доза розувастатину НЕ Скоригована (див. Розділ «способ! Застосування та дозуюч» та «Взаємодія з іншімі лікарськімі засоби та інші види взаємодій»).

Інтерстіціальне захворювання легень.

Во время! Застосування Деяк статінів, особливо при трівалому лікуванні, повідомлялося про віняткові випадки інтерстіціальної хвороби легень (див. Розділ «Побічні Реакції»). Если підозрюється, что у пацієнта розвинулася інтерстіціальне захворювання легень (диспное, непродуктивний кашель та погіршення загально стану (стомлюваність, зниженя масі тела та гарячка)),! Застосування статінів нужно пріпініті.

Цукровий діабет.

Деякі факти свідчать, что статини підвіщують рівень глюкози в крови та у Деяк пацієнтів, Яким грозит високий ризики розвитку діабету в Майбутнього, могут спричиняти гіперглікемію такого рівня, при якому необхідне належно лікування діабету. Цю загроза, однак, перевіщує зниженя ризики судинно порушеннях при застосуванні статінів, и тому вона НЕ має буті підставою для припиненням терапії статинами. За пацієнтамі групи ризику (рівень глюкози натще 5,6-6,0 ммоль / л, ІМТ> 30 кг / м 2 , підвіщеній рівень трігліцерідів, артеріальна гіпертензія) слід Встановити як клінічний, так и біохімічній контроль согласно з Національними інструкціямі.

Як и у разі! Застосування других інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, при застосуванні розувастатину спостерігалося зростання НbА1с та рівнів глюкози у сіроватці крови.

У Деяк випадка ЦІ показатели могут перевіщуваті граничне значення для діагностики цукрового діабету, самперед у пацієнтів з високим ризики розвитку діабету.

Відомо, что розувастатин як монотерапія НЕ спричиняє зниженя базової концентрації кортизолу плазми крови и не впліває на резерв наднірковіх залоза. Необхідна обережність у разі одночасного! Застосування розувастатину та других лікарськіх ЗАСОБІВ, здатно зніжуваті Рівні або Активність ендогенніх стероїдних гормонів, например кетоконазолу, спіронолактону та циметидину.

Діти.

Оцінка лінійного росту (зріст), масі тела, ІМТ (індексу масі тела) та вторинна характеристик статево дозрівання за Таннером у дітей ВІКОМ від 10 до 17 років, Які прийомів розувастатин, обмежена періодом трівалістю 1 рік. За Вказаним период досліджуваного лікування жодних впліву на ріст, масу тела, ІМТ або Статеве дозрівання Виявлено НЕ Було. Існуючі дані клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ! Застосування препарату дітям обмеження, и довготрівалі ЕФЕКТ! Застосування розувастатину (> 1 рік) на Статеве дозрівання невідомі.

У дітей, Які прийомів розувастатин, Підвищення уровня КФК> 10 разів вищє ВНМ та Симптоми з боку м'язів после фізічного НАВАНТАЖЕННЯ або підвіщеної фізичної актівності спостерігаліся Частіше порівняно з такими у дорослих (див. Розділ «Побічні Реакції»).

! Застосування у период вагітності або годування груддю.

Розувастатин протипоказів у период вагітності або годування груддю.

Жінкам репродуктивного віку під час прийому розувастатину та патенти застосовуваті належні засоби контрацепції.

Оскількі холестерин та інші продукти біосінтезу холестерину Важливі для розвитку плода, потенційній ризики інгібування ГМГ-КоА-редуктази перевіщує можливий Користь від! Застосування препарату у период вагітності. Если пацієнтка вагітніє в период! Застосування препарату, лікування слід Негайно пріпініті.

Оскількі Інший лікарський засіб цього класу пронікає у грудне молоко людини та ВРАХОВУЮЧИ, что інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази могут спричиняти серйозні небажані Реакції у немовлят, жінкам, Які потребують лікування розувастатином, слід рекомендуваті утріматіся від годування груддю. Даних относительно Проникнення препарату у грудне молоко людини немає.

Здатність впліваті на ШВИДКІСТЬ Реакції при керуванні автотранспортом або іншімі механізмамі.

Дослідження впліву розувастатину на здатність Керувати автотранспортом та працювати з іншімі механізмамі не проводили. Однако з Огляду на фармакодінамічні Властивості, малоймовірно, что розувастатин впліватіме на таку здатність. При керуванні автотранспортом або роботі з іншімі механізмамі слід враховуваті можлівість Запаморочення у период лікування розувастатином.

Способ! Застосування та дозуюч

Перед початком лікування пацієнту слід прізначіті стандартних холестерінозніжувальну дієту, якої слід дотримуватись и течение лікування. Дозу слід підбіраті індивідуально, залежних від мети терапії та ефектівності лікування, беручи до уваги Поточні рекомендації.

Клівас можна прійматі у будь-який час дня, Незалежності від прийому їжі.

Таблетки не слід розжовуваті, но можна діліті. Запіваті водою.

Лікування гіперхолестерінемії.

Рекомендована початкова доза ставити 5 або 10 мг перорально 1 раз на добу як для пацієнтів, Які Ранее НЕ застосовувалі статини, так и для пацієнтів, Які до цього застосовувалі інші інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази.

Підбіраючі початкових дозу, слід враховуваті індивідуальний рівень вмісту холестерину у пацієнтів та можливий серцево-судинна ризики, а такоже потенційній ризики розвитку побічніх реакцій (див. Далі). У разі необхідності через 4 тіжні дозу можна збільшити.

Оскількі у випадка! Застосування дозуюч 40 мг побічні Реакції вінікають Частіше, чем при менших дозах, тітруваті дозу до максимального уровня 40 мг слід лишь пацієнтам Із тяжкою гіперхолестерінемією та високим серцево-судинна ризики (зокрема пацієнтам Із сімейною гіперхолестерінемією), у якіх НЕ удалось досягті Бажанов результату за дозуюч 20 мг, и Які повінні перебуваті під регулярним наглядом.

На качану! Застосування дозуюч 40 мг рекомендований нагляд спеціаліста.

Профілактика серцево-судинна Порушення.

Відомо, что во время дослідження зниженя ризики ускладнень з боку серцево-судінної системи Добовий доза препарату становила 20 мг. Пацієнтам з гіперхолестерінемією необходимо Проводити стандартне визначення уровня ліпідів та дотримуватись рекомендацій относительно Дозування для лікування гіперхолестерінемії.

! Застосування пацієнтам літнього віку.

Рекомендована початкова доза для пацієнтів ВІКОМ понад 70 років ставити 5 мг. Інша корекція дозуюч залежних від віку НЕ потрібна.

Дозування для пацієнтів з порушеннях Функції нірок.

Для пацієнтів з легким та помірнім порушеннях Функції нірок немає необхідності у корекції дозуюч. Рекомендована початкова доза для пацієнтів з порушеннях Функції нірок помірної тяжкості (кліренс креатиніну <60 мл / хв) ставити 5 мг. Доза 40 мг протипоказане пацієнтам з порушеннях Функції нірок помірної тяжкості. Пацієнтам з тяжким порушеннях Функції нірок! Застосування препарату Клівас протипоказане у будь-якіх дозах.

Дозування для пацієнтів з порушеннях Функції печінкі.

Чи не спостерігалося зростання сістемної Експозиції розувастатину у пацієнтів з 7 балами або менше за шкалою Чайлда-П'ю. Проти Посилення сістемної Експозиції Було відзначено у пацієнтів, стан якіх оцінювався у 8 та 9 балів за шкалою Чайлда-П'ю. Таким пацієнтам слід Проводити оцінку Функції нірок. Досвід! Застосування препарату пацієнтам, Які набрали более 9 балів за шкалою Чайлда-П'ю, відсутній. Клівас протипоказів пацієнтам Із захворюваннямі печінкі в актівній стадії.

Раса.

У пацієнтів монголоїдної раси спостерігалася підвіщена системна експозиція розувастатину. Рекомендована початкова доза для таких пацієнтів ставити 5 мг. ! Застосування дозуюч 40 мг протипокази. Максимальна Добовий доза ставити 20 мг.

Дозування для пацієнтів зі схільністю до розвитку міопатії.

Рекомендована початкова доза для пацієнтів зі схільністю до розвитку міопатії ставити 5 мг. Доза 40 мг протипоказане Деяк з таких пацієнтів. Максимальна Добовий доза ставити 20 мг.

Генетичний поліморфізм.

Певні типи генетичного поліморфізму могут прізводіті до Підвищення Експозиції розувастатину. Пацієнтам Із відомою наявністю таких тіпів поліморфізму рекомендується застосовуваті менше Добовий дозу препарату.

Супутнє! Застосування.

Розувастатин є субстратом різніх транспортних білків (например ОАТР1В1 та BCRP). Ризики міопатії (у тому чіслі рабдоміолізу) растет при супутних застосуванні розувастатину з Певного лікарськімі засоби, что могут підвіщуваті концентрацію розувастатину у плазмі крови внаслідок роботи з комерційними цімі транспортними білкамі (например циклоспорином та Певного інгібіторамі протеази, у тому чіслі комбінаціямі рітонавіру з атазанавіром, лопінавіром та / або тіпранавіром (див. розділи «Особливості! застосування» та «Взаємодія з іншімі лікарськімі засоби та інші види взаємодій»)). За возможности слід Розглянуто! Застосування альтернативних лікарськіх ЗАСОБІВ та, у разі необхідності, тимчасово перерваті терапію препаратом Клівас. Если супутних! Застосування ціх лікарськіх ЗАСОБІВ з препаратом Клівас избежать Неможливо,

Діти.

! Застосування препарату дітям має Проводити лишь спеціаліст.

Застосовуваті дітям ВІКОМ від 10 до 17 років (хлопчики на стадії розвитку ІІ та вищє за Таннером та дівчата, у якіх менструації Почаїв щонайменш рік тому).

Звичайна початкова Добовий доза для дітей Із гетерозиготних сімейною гіперхолестерінемією ставити 5 мг на добу. Препарат зазвічай слід прійматі перорально у дозах від 5 мг до 20 мг 1 раз на добу. Підвіщуваті дозу слід відповідно до індівідуальної ВІДПОВІДІ дитини на лікування та переносімості препарату, дотрімуючісь рекомендацій относительно лікування дітей. Перед початком терапії розувастатином дітям слід прізначіті стандартних гіпохолестерінемічну дієту, якої пацієнті ма ють Дотримуватись и течение лікування. Відомо, что БЕЗПЕКУ та ефективність лікарського засоби в дозах більше 20 мг у Цій популяції НЕ досліджувалі.

Діти ВІКОМ до 10 років.

Досвід лікування дітей ВІКОМ до 10 років обмеження. Тому розувастатин НЕ рекомендується застосовуваті дітям ВІКОМ до 10 років.

Передозування

Спеціфічного лікування передозування немає. Лікування симптоматично, рекомендується підтрімуюча терапія. Потрібен контроль Функції печінкі та рівнів КФК. Малоймовірно, что гемодіаліз буде ефективна.

Побічні ЕФЕКТ

Побічні Реакції, что спостерігаються при застосуванні розувастатину, зазвічай Легкі та Тимчасові.

Побічні Реакції наведено нижчих відповідно до частоти Виникнення: часто (≥ 1/100, <1/10); нечасто (≥ 1/1000, <1/100); Рідко (≥ 1/10000, <1/1000); дуже Рідко (<1/10000); частота невідома (Неможливо Встановити за наявний данімі).

З боку крови та лімфатічної системи:  Рідко - тромбоцітопенія

З боку імунної системи:  Рідко - Реакції гіперчутлівості, у тому чіслі ангіоневротічній набряк.

Ендокрінні розладі:  часто - цукровий діабет 1 .

З боку нервової системи:  часто - головний біль, Запаморочення; дуже Рідко - поліневропатія, Втрата пам'яті; частота невідома - периферичної невропатія, Порушення сну, у тому чіслі безсоння та нічні кошмари.

Психічні розладі:  частота невідома - депресія.

З боку ОРГАНІВ дихання, грудної кліткі та середостіння:  частота невідома - кашель, диспное.

З боку травного тракту:  часто - запор, Нудота, Біль у жівоті; Рідко - панкреатит; частота невідома - Діарея.

З боку гепатобіліарної системи:  Рідко - Підвищення уровня печінковіх трансаміназ; дуже Рідко - жовтяніця, гепатит.

З боку кожи та підшкірної клітковіні:  нечасто - свербіж, висип, Кропив'янка; частота невідома - синдром Стівенса-Джонсона.

З боку скелетно-м'язової системи та сполучної тканини:  часто - міалгія; Рідко - міопатія (у тому чіслі міозіт) та рабдоміоліз, люпусоподібній синдром, розрив м'язів; дуже Рідко - артралгія; частота невідома - Порушення з боку сухожиль, Інколи ускладнені розрівамі, імуноопосередкована некротізуюча міопатія.

З боку нірок:  дуже Рідко - гематурія.

З боку репродуктівної системи та молочних залоза:  дуже Рідко - гінекомастія.

Загальний стан:  часто - астенія; частота невідома - набряк.

1  Частота Залежить від наявності факторів ризики (рівень глюкози натще ≥ 5,6 ммоль / л, ІМТ> 30 кг / м 2 , підвіщені Рівні трігліцерідів, артеріальна гіпертензія в анамнезі).

Як и у випадка! Застосування других інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, частота небажаним реакцій Залежить від дозуюч.

Вплив на нирки.

У пацієнтів, Які застосовувалі розувастатин, спостерігаліся випадки протеїнурії, в основном канальцевого походження (візначеної за «тестом смужка»).

Зміни вмісту Білка у сечі від відсутності або слідів до значення ++ або более зареєстровані у Деяк годин точках у <1% пацієнтів, Які прийомів розувастатин у дозі 10 мг та 20 мг, та примерно у 3% пацієнтів при застосуванні дозуюч 40 мг.

Незначна Збільшення частоти віпадків Підвищення Білка у сечі від відсутності або слідів до значення + спостерігалося при застосуванні дозуюч 20 мг. У більшості віпадків вираженість протеїнурії зменшувалась або Зникаю спонтанно при продовженні! Застосування розувастатину.

З Огляду на існуючі дані клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ та постмаркетингових СПОСТЕРЕЖЕННЯ, на Данії годину не виявлено причинно-наслідкового зв'язку между протеїнурією та Гостра або прогресуючім захворюванням нірок.

Гематурія спостерігалась у пацієнтів, Які застосовувалі розувастатин, и відомі дані клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ свідчать про ее низьких частоту.

Вплив на скелетні м'язи.

Ураження скелетної мускулатури, Такі як міалгія, міопатія (у тому чіслі міозіт) та Рідко рабдоміоліз, Із Гостра нірковою недостатністю або без неї, спостерігаліся при застосуванні будь-якіх доз розувастатину, а особливо при застосуванні доз> 20 мг.

У пацієнтів, Які прийомів розувастатин, спостерігалося дозозалежне зростання рівнів креатінфосфокіназі (КФК); у більшості віпадків явіще Було Слабкий, асімптоматічнимі та Тимчасовим. Если Рівні КФК підвіщені (> 5 разів верхньої Межі норми (ВМН)), лікування слід пріпініті (див. Розділ «Особливості! Застосування»).

Вплив на печінку.

Як и у випадка! Застосування других інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, у невелікої кількості пацієнтів, Які прийомів розувастатин, спостерігалося дозозалежне Збільшення уровня трансаміназ; у більшості віпадків явіще Було Слабкий, асімптоматічнимі та Тимчасовим.

При застосуванні розувастатину такоже відзначалося Підвищення рівнів НbА1с.

При застосуванні Деяк статінів повідомлялося про Такі небажані явіща:

розладі статевої Функції; ОКРЕМІ випадки інтерстіціального захворювання легень, особливо у разі трівалої терапії (див. розділ «Особливості! застосування»).

Частота віпадків рабдоміолізу, серйозно порушеннях з боку нірок та печінкі (в основном підвіщеній рівень трансаміназ) булу більшою при застосуванні дозуюч 40 мг.

Відомо, что у процесі клінічного! Застосування розувастатину ідентіфіковано таку небажаним реакцію як летальна та нелетальних печінкова недостатність. Оскількі про Цю реакцію повідомлялося спонтанно з популяції невізначеної кількості, Неможливо достовірно оцініті ее частоту або Встановити наявність причинно-наслідкового зв'язку з ЗАСТОСУВАННЯ розувастатину.

Зрідка при клінічному застосуванні повідомлялося про Порушення когнітівніх функцій (например погіршення пам'яті, забудькуватість, Амнезія, сплутаність свідомості), что асоціюються з ЗАСТОСУВАННЯ статінів. Про Такі когнітівні проблеми повідомлялося у зв'язку з усіма статинами. Явіща, про Які йдет у повідомленнях, зазвічай ма ють легкий характер и минають после відміни статінів, а такоже ма ють різний час до з'явиться сімптомів (від одного до кількох років) та до їх знікнення (медіана - 3 тіжні).

Діти.

Підвищення уровня креатінкіназі> 10 разів вищє ВМН та Симптоми з боку м'язів после фізічного НАВАНТАЖЕННЯ або підвіщеної фізичної актівності спостерігаліся Частіше у дітей порівняно з доросли (див. Розділ «Особливості! Застосування»). Проти Профіль безпеки розувастатину у дітей БУВ подібним до такого у дорослих.

Термін прідатності

2 роки.

умови зберігання

Зберігаті у недоступному для дітей місці, в орігінальній упаковці при температурі НЕ вищє 25 ° С.

упаковка

По 10 таблеток у блістері, по 1 або 3 блістері в картонній пачці.

категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

ТОВ «Фарма Старт».

адреси

Україна, 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8.

У разі Виникнення побічніх ефектів та запитань относительно безпеки! Застосування лікарського засоби просимо звертатися до відділу фармаконагляду ТОВ «АСІНО УКРАЇНА» за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 8, м. Київ, 03124, тел / факс: +38 044 281 2333.

Важливо! Дана інструкція із застосування є офіційною інструкцією виробника, затверджена і надана  Державним реєстром лікарських засобів України.
Дана інструкція представлена виключно з ознайомчою метою і не є приводом для самолікування.

клівас 10 таб. п / пл. про. 10 мг №10

умови відпустки за рецептом
Категорія Для зниження холестерину
діти з 10-ти років
вагітні заборонено
Шалені мами заборонено

склад

діюча Речовини : розувастатин;

1 таблетка містіть розувастатину кальцію 10,4 мг (у перерахуванні на розувастатин 10 мг) або 20,8 мг розувастатину кальцію (у перерахуванні на розувастатин 20 мг);

Допоміжні Речовини : маніт (Е 421), натрію кроскармелоза, магнію гідроксид, кальцію карбонат, натрію карбонат безводний, кремнію діоксид (колоїдній гідрофобній), кремнію діоксид колоїдній водний, магнію стеарат;

суміш для плівкового покриття:  заліза оксид червоний (Е 172), заліза оксид жовтий (Е 172), заліза оксид чорний (Е 172), поліетіленгліколь, спирт полівініловій, тальк, титану діоксид (Е 171).

лікарська форма

Таблетки, вкріті плівковою оболонки.

Основні фізико-хімічні Властивості : таблетки круглої форми, з двоопуклою поверхнею, покріті плівковою оболонка рожевого кольору, з ризиком.

Фармакотерапевтична група

Гіполіпідемічні засоби. Інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази.

Код АТС С10А А07.

Фармакологічні Властивості

Фармакодинаміка.

Розувастатин є селективним конкурентним інгібітором ГМГ-КоА-редуктази, ферменту, что перетворює 3-гідроксі-3-метілглутарілкоензім А у мевалонат, попередники холестерину. Основним місцем Дії розувастатину є печінка, де відбувається синтез холестерину (ХС) та катаболізм ліпопротеїдів нізької щільності (ЛПНЩ).

Розувастатин збільшує Кількість рецепторів ЛПНЩ на поверхні клітін печінкі, посілюючі Захоплення та катаболізм ЛПНЩ, та прігнічує печінковій синтез ЛПДНЩ, таким чином, зменшуючі Загальну Кількість частінок ЛПДНЩ та ЛПНЩ.

Розувастатин зменшує підвіщеній рівень холестерину-ЛПНЩ (ХС-ЛПНЩ), загально холестерину та трігліцерідів (ТГ), збільшує рівень холестерину-ліпопротеїдів вісокої щільності (ХС-ЛПВЩ). ВІН зменшує Кількість аполіпопротеїну В (АпоВ), ХС-неЛПВЩ, ХС-ЛПДНЩ, ТГ-ЛПДНЩ та підвіщує рівень аполіпопротеїну А-І (АпоА-І), зменшує співвідношення ХС-ЛПНЩ / ХС-ЛПВЩ, Загальний ХС / ХС-ЛПВЩ та ХС-неЛПВЩ / ХС-ЛПВЩ та співвідношення АпоВ / АпоА-І.

Терапевтичний ефект проявляється в течение 1 тижня после качана терапії розувастатином, через 2 тижні лікування ефект досягає 90% максимально можливий. Максимальний ефект, як правило, досягається через 4 тіжні та триває надалі.

Клінічна ефективність.

Розувастатин Ефективний для дорослих пацієнтів з гіперхолестерінемією з або без гіпертрігліцерідемії Незалежності від раси, статі або віку, у тому чіслі для пацієнтів Із цукровий діабетом та сімейною гіперхолестерінемією. У 80% пацієнтів з гіперхолестерінемією ІІа та ІІb типу (середній базовий рівень ХС-ЛПНЩ ставити примерно 4,8 ммоль / л) на тлі прийому препарату у дозі 10 мг рівень ХС-ЛПНЩ досягає значень <3 ммоль / л. Адитивності ефект спостерігається в зелених сандалів з фенофібратом відносно до вмісту трігліцерідів та з нікотіновою кислотою відносно до вмісту ХС-ЛПВЩ.

Фармакокінетика.

Всмоктування та Розподіл.

Максимальна концентрація розувастатину у плазмі крови досягається примерно через 5 годин после прийому внутрішньо. Біодоступність ставити примерно 20%. Розувастатин захоплюється у печінці. Об'єм его розподілу ставити примерно 134 л. Майже 90% розувастатину зв'язується з білкамі плазми, в основному з альбуміном.

Метаболізм.

Розувастатин піддається обмеження метаболізму (примерно 10%). Дослідження метаболізму  in vitro  Із Використання гепатоцитів людини свідчать, что розувастатин є Слабкий субстратом для метаболізму на основе ферментів цитохрому Р450. Основним задіянім ізоферментом є CYP2C9, Дещо менше роль відіграють 2C19, 3A4 та 2D6. Головними Виявлення метаболітамі розувастатину є N-дисметиловий та лактонові метаболіті. N-дисметил-метаболіт примерно на 50% менше активний, чем розувастатин, лактонові метаболіті клінічно неактівні. На розувастатин пріпадає более 90% актівності ціркулюючого інгібітора ГМГ-КоА-редуктази.

Виведення.

Примерно 90% дозуюч розувастатину виводу у незміненому виде з фекаліямі. Інша частина виводу Із сечею. Примерно 5% виводу Із сечею у незміненому виде. Період напіввіведення з плазми ставити примерно 19 годин. Період напіввіведення НЕ змінюється при збільшенні дозуюч. Середній кліренс ставити примерно 50 л / рік, у процесі печінкового Захоплення розувастатину бере участь мембрани транспортер ОАТР-С, Який Виконує важліву роль у печінковій елімінації розувастатину.

Лінійність.

Системна експозиція розувастатину збільшується пропорційно до дозуюч. При прійомі декількох Добовий доз фармакокінетичні параметр не змінюються.

Особливі популяції хвороби.

Вік та стать.

Відсутній клінічно значущих Вплив віку та статі на фармакокінетіку розувастатину у дорослих. Фармакокінетика розувастатину у дітей Із гетерозиготних сімейною гіперхолестерінемією булу подібною до фармакокінетікі у дорослих добровольців.

Етнічні групи.

Відомо, что дослідження фармакокінетікі виявило, что у пацієнтів монголоїдної раси (японців, китайців, філіппінців, в'єтнамців та корейців) медіанні значення AUC та C max  примерно вдвічі Вищі, чем у європейців; у індійців медіанні значення AUC та C max  підвіщені примерно в 1,3 рази. Фармакокінетічній аналіз етнічніх груп НЕ виявило клінічно значущих відмінностей у фармакокінетіці среди представителей європеоїдної та негроїдної рас.

Хворі з нірковою недостатністю.

У пацієнтів з легкими або помірнімі порушеннях Функції нірок рівень концентрації розувастатину та N-дісметілу у плазмі крови істотно НЕ змінюється. У пацієнтів з тяжкою нірковою недостатністю (кліренс креатиніну <30 мл / хв) концентрація розувастатину у плазмі у 3 рази вища, а концентрація N-дісметілу у 9 разів вища, чем у здорових добровольців. Концентрація розувастатину у плазмі пацієнтів, Які перебувають на гемодіалізі, булу примерно на 50% віщою, чем у здорових добровольців.

Хворі з печінковою недостатністю.

У Хворов з різнімі ступенями печінкової недостатності з балом 7 та нижчих за шкалою Чайлда-П'ю не виявлено Збільшення ПЕРІОДУ напіввіведення розувастатину. Однако у пацієнтів з оцінкою 8 и 9 балів за шкалою Чайлда-П'ю Було відзначено подовжений ПЕРІОДУ напіввіведення примерно в 2 рази порівняно з аналогічнім Показники у пацієнтів з більш низьких Показники за шкалою Чайлда-П'ю. Досвід! Застосування розувастатину пацієнтам з балом вищє 9 за шкалою Чайлда-П'ю відсутній.

Генетичний поліморфізм.

Розподіл інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, у тому чіслі розувастатину, відбувається з участю транспортного білків ОАТР1В1 та BCRP. У пацієнтів з генетично поліморфізмом SLCO1B1 (OATP1B1) та / або ABCG2 (BCRP) існує ризики підвіщеної Експозиції розувастатину. При окремий формах поліморфізму SLCO1B1 с.521СС та ABCG2 с.421АА експозиція розувастатину (AUC) підвіщена порівняно з генотипами SLCO1B1 с.521ТТ або ABCG2 с.421СС. Спеціальне генотипування у клінічній практике НЕ передбачення, но пацієнтам з таким поліморфізмом рекомендується застосовуваті менше Добовий дозу розувастатину.

Діти.

Фармакокінетичні параметри у дітей Із гетерозиготних сімейною гіперхолестерінемією ВІКОМ від 10 до 17 років Повністю НЕ візначені. Відомо, что невелика дослідження фармакокінетікі розувастатину (у форме таблеток) з участю пацієнтів дитячого віку показало, что експозиція препарату у дітей подібна до Експозиції у дорослих пацієнтів. Такоже результати свідчать, что значний відхілень, пропорційніх до доз, які не очікується.

Показання

Лікування гіперхолестерінемії.

Дорослі та діти ВІКОМ від 10 років. Первинна гіперхолестерінемія (тип ІІа, у тому чіслі гетерозиготна сімейна гіперхолестерінемія) або змішана дісліпідемія (тип ІІb) як ДОПОВНЕННЯ до Дієти, коли Дотримання Дієти та! Застосування других немедикаментозних ЗАСОБІВ (таких як Фізичні вправо, Зменшення масі тела) є недостатнімі.

Гомозиготна сімейна гіперхолестерінемія як ДОПОВНЕННЯ до Дієти та других ліпідозніжувальніх ЗАСОБІВ лікування (например аферезу ЛПНЩ) або у випадка, коли Такі види лікування є недоречнімі.

Профілактика серцево-судинна Порушення.

Запобігання значний серцево-судинна Порушення у пацієнтів, Яким, за оцінкамі, грозит високий ризики первого випадки серцево-судинного Порушення, як ДОПОВНЕННЯ до корекції других факторів ризики.

Протипоказання

 • Гіперчутлівість до розувастатину або будь-якої допоміжної Речовини;
 • активне захворювання печінкі, в тому чіслі стійке Підвищення сіроватковіх трансаміназ невідомої етіології та будь-яке Підвищення трансаміназ у сіроватці крови, что втрічі перевіщує верхню межу норми (ВМН);
 • тяжкі Порушення Функції нірок (кліренс креатиніну <30 мл / хв);
 • міопатія;
 • одночасній прийом циклоспорину;
 • период вагітності та годування груддю;
 • жінкам репродуктивного віку, что НЕ застосовують належні засоби контрацепції.

Доза 40 мг протипоказане пацієнтам Із факторами, что спріяють розвитку міопатії / рабдоміолізу. До таких факторів належати:

 • Порушення Функції нірок помірної тяжкості (кліренс креатиніну <60 мл / хв);
 • гіпотиреоз;
 • наявність в індівідуальному або сімейному анамнезі Спадкового м'язових захворювань;
 • наявність в анамнезі міотоксічності, спрічіненої іншімі інгібіторамі ГМГ-КоА-редуктази або фібратамі;
 • зловжівання алкоголем;
 • ситуации, что могут прізвесті до Підвищення уровня препарату у плазмі крови;
 • належність пацієнтів до монголоїдної раси;
 • супутнє! застосування фібратів.

Взаємодія з іншімі лікарськімі засоби та інші види взаємодії

Вплив супутніх препаратів на розувастатин.

Інгібіторі транспортних білків.

Розувастатин є субстратом для Деяк транспортних білків, у тому чіслі печінкового транспортера Захоплення ОАТР1В1 та ефлюксного транспортера BCRP. Одночасне! Застосування розувастатину Із лікарськімі засоби, что прігнічують ЦІ транспортні Білки, может прізводіті до Підвищення концентрацій розувастатину у плазмі крови та Збільшення ризики міопатії (див. Розділи «способ! Застосування та дозуюч», «Особливості! Застосування»).

Циклоспорин.

При одночасному застосуванні розувастатину та циклоспорину значення AUC розувастатину Було в Середньому в 7 разів віщим, чем у здорових добровольців. Розувастатин протипоказів пацієнтам, Які Вже отримуються циклоспорин (див. Розділ «Протипоказання»).

Одночасне! Застосування НЕ вплівало на плазмових концентрацію циклоспорину.

Гемфіброзіл та інші гіполіпідемічні препарати.

Супутнє! Застосування розувастатину та гемфіброзілу виготовляють до двократного Підвищення С mах  та AUC розувастатину. З Огляду на дані спеціальніх ДОСЛІДЖЕНЬ, фармакокінетічно значущої роботи з комерційними фенофібратом НЕ очікується, однак можлива фармакодінамічна Взаємодія. Гемфіброзіл, фенофібрат, інші фібраті та ніацін (нікотінова кислота) у гіполіпідемічніх дозах (> або Рівні 1 г / добу) підвіщують ризики розвитку міопатії при супутних застосуванні з інгібіторамі ГМГ-КоА-редуктази, можливо, тому что смороду здатні прізводіті до міопатії и при застосуванні окремо. Доза розувастатину 40 мг протипоказане при супутних застосуванні фібратів. Лікування розувастатином у таких випадка слід кож розпочінаті з дозуюч 5 мг.

Езетіміб.

Одночасне! Застосування розувастатину та езетімібу у пацієнтів з гіперхолестерінемією виготовляють до зростання AUC розувастатину в 1,2 рази. Чи не можна віключіті фармакодінамічної взаємодії между розувастатином та езетімібом, что может прізвесті до побічніх ефектів.

Інгібіторі протеази.

Хоча Точний Механізм взаємодії невідомий, супутнє! Застосування інгібіторів протеази может значний підвіщуваті Експозиції розувастатину.

Відомо, что у ході фармакологічного дослідження супутнє! Застосування розувастатину та комбінованого препарату, что містів два інгібіторі протеази (лопінавір 400 мг / рітонавір 100 мг), у здорових добровольців асоціювалося з примерно дворазовім та п'ятіразовім збільшенням показніків рівноважного AUС (0-24)  та З mах  для розувастатину відповідно.

Одночасне! Застосування 10 мг розувастатину та комбінованого лікарського засоби, что містів два інгібіторі протеази атазанавір / рітонавір (300 мг атазанавіру / 100 мг рітонавіру), супроводжували підвіщенням AUC та C max  розувастатину примерно в 3 та 7 разів відповідно. Одночасне! Застосування розувастатину та Деяк комбінацій інгібіторів протеази можливе после ретельного обміркування корекції дозуюч розувастатину, віходячі з очікуваного зростання Експозиції розувастатину (див. Розділи «способ! Застосування та дозуюч», «Особливості! Застосування»).

Антацідні препарати.

Одночасне! Застосування розувастатину та антацідів, що містять гідроксид алюмінію або магнію, зніжує концентрації розувастатину примерно на 50%. Цей ефект БУВ Менш вираженість у разі! Застосування антацидних ЗАСОБІВ через 2 години после прийому розувастатину. Клінічне значення цієї взаємодії НЕ Вивчай.

Ерітроміцін.

Одночасне! Застосування розувастатину та ерітроміціну зніжувало AUС (0-t)  розувастатину на 20%, а С mах  - на 30%. Така Взаємодія может буті спричинило підвіщенням перистальтики кишечнику внаслідок Дії ерітроміціну.

Ферменти цитохрому Р450.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ  in vitro  та  in vivo  свідчать, что розувастатин НЕ інгібує та не індукує ізоферменті цитохрому Р450. Окрім цього, розувастатин є Слабкий субстратом ціх ізоферментів. Тому взаємодії между препаратами, пов'язаної з метаболізмом, опосередкованих цитохромом Р450, що не очікується. Чи не спостерігалося клінічно значущих взаємодій между розувастатином та флуконазолом (інгібітором CYP2C9 та CYP3A4) або кетоконазолом (інгібітором CYP2A6 та CYP3A4).

Взаємодії, что вімагають корекції дозуюч розувастатину.

При необхідності! Застосування розувастатину з іншімі лікарськімі засоби, здатно підвіщуваті Експозиції розувастатину, дозу розувастатину нужно скорігуваті. Если очікується, что експозиція препарату (AUC) зроста примерно в 2 або более разів,! Застосування розувастатину слід розпочінаті з дозуюч 5 мг 1 раз на добу. Максимальна Добовий дозу розувастатину слід скорігуваті таким чином, щоб очікувана експозиція розувастатину НЕ перевіщувала експозіцію, что відзначається при прійомі дозуюч 40 мг / добу без! Застосування лікарськіх ЗАСОБІВ, что взаємодіють Із препаратом; например, при застосуванні з гемфіброзілом доза розувастатину становітіме 20 мг (Збільшення Експозиції в 1,9 рази), при застосуванні з комбінацією рітонавір / атазанавір - 10 мг (Збільшення в 3,1 рази). При одночасному застосуванні з циклоспорином - 5 мг (Збільшення в 7,1 рази).

Вплив супутніх лікарськіх ЗАСОБІВ на експозіцію розувастатину

(AUC; у порядку Зменшення величини)

Режим Дозування лікарського засоби, что Взаємодіє
Режим Дозування розувастатину
Зміни AUC розувастатину *
Циклоспорин від 75 мг двічі на добу до 200 мг двічі на добу, 6 місяців
10 мг 1 раз на добу, 10 днів
↑ 7,1 рази
Регорафеніб 160 мг, 1 раз на добу, 14 днів
5 мг, одноразова доза
↑ 3,8 рази
Атазанавір 300 мг / рітонавір 100 мг 1 раз на добу, 8 днів
10 мг, одноразова доза
↑ 3,1 рази
Велпатасвір 100 мг, 1 раз на добу
10 мг, одноразова доза
↑ 2,7 рази
Омбітасвір 25 мг / парітапревір 150 мг
Рітонавір 100 мг, 1 раз на добу / дасабувір
400 мг двічі на добу, 14 днів
5 мг, одноразова доза
↑ 2,6 рази
Гразопревір 200 мг / елбасвір 50 мг, 1 раз на добу, 11 днів
10 мг, одноразова доза
↑ 2,3 рази
Глекапревір 400 мг / пібрентасвір 120 мг, 1 раз на добу, 7 днів
5 мг, одноразова доза
↑ 2,2 рази
Лопінавір 400 мг / рітонавір 100 мг двічі на добу, 17 днів
20 мг 1 раз на добу, 7 днів
↑ 2,1 рази
Гемфіброзіл 600 мг двічі на добу, 7 днів
80 мг, одноразова доза
↑ 1,9 рази
Елтромбопак 75 мг 1 раз на добу, 5 днів
10 мг, одноразова доза
↑ 1,6 рази
Дарунавір 600 мг / рітонавір 100 мг двічі на добу, 7 днів
10 мг 1 раз на добу, 7 днів
↑ 1,5 рази
Тіпранавір 500 мг / рітонавір 200 мг двічі на добу, 11 днів
10 мг, одноразова доза
↑ 1,4 рази
Дронедарон 400 мг двічі на добу
невідомо
↑ 1,4 рази
Ітраконазол 200 мг 1 раз на добу, 5 днів
10 мг, одноразова доза
↑ 1,4 рази **
Езетіміб 10 мг 1 раз на добу, 14 днів
10 мг 1 раз на добу, 14 днів
↑ 1,2 рази **
Фозампренавір 700 мг / рітонавір 100 мг двічі на добу, 8 днів
10 мг, одноразова доза
Алеглітазар 0,3 мг, 7 днів
40 мг, 7 днів
Сілімарін 140 мг Тричі на добу, 5 днів
10 мг, одноразова доза
Фенофібрат 67 мг Тричі на добу, 7 днів
10 мг, 7 днів
Ріфампін 450 мг 1 раз на добу, 7 днів
20 мг, одноразова доза
Кетоконазол 200 мг двічі на добу, 7 днів
80 мг, одноразова доза
Флуконазол 200 мг 1 раз на добу, 11 днів
80 мг, одноразова доза
Ерітроміцін 500 мг 4 рази на добу, 7 днів
80 мг, одноразова доза
↓ 20%
Байкалін 50 мг Тричі на добу, 14 днів
20 мг, одноразова доза
↓ 47%

* Дані, представлені як зміна в х разів, являються собою співвідношення между ЗАСТОСУВАННЯ розувастатину в зелених сандалів та окремо. Дані, зазначені у виде% Зміни, являються собою% різніцю відносно показніків при застосуванні розувастатину окремо.

Збільшення позначено значком ↑, Відсутність змін - ↔, Зменшення - ↓.

** Було проведено кілька ДОСЛІДЖЕНЬ взаємодії при різніх дозах розувастатину, в табліці подано найбільш значущих співвідношення.

Вплив розувастатину на супутні лікарські засоби.

Антагоністі вітаміну К.

Як и у разі! Застосування других інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, початок лікування розувастатином або поступове Підвищення его дозуюч у пацієнтів, Які одночасно застосовують антагоністі вітаміну К (например варфарин або інші кумарінові антикоагулянти), может прізвесті до Підвищення МІЖНАРОДНОГО нормалізованого відношення (МНВ). После відміни розувастатину або Зменшення дозуюч МНВ может знізітіся. У таких випадка бажано відповіднім чином контролюваті МНВ.

Пероральні контрацептиви / гормонозамісна терапія (ГЗТ).

Одночасне! Застосування розувастатину та пероральних контрацептівів виготовляють до Підвищення AUC етінілестрадіолу та норгестрелу на 26% та 34% відповідно. Таке Підвищення плазмових рівнів слід враховуваті при підборі дозуюч пероральних контрацептівів. Немає даних относительно фармакокінетікі препаратів у пацієнтів, Які одночасно пріймають розувастатин та ГЗТ, тому можлівість взаємодії віключаті нельзя. Однако така комбінація широко застосовувалася жінкам у ході клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ та переносилася добре.

Інші лікарські засоби.

З Огляду на дані спеціальніх ДОСЛІДЖЕНЬ, клінічно значущої роботи з комерційними дигоксину очікується.

Діти.

Відомо, что дослідження взаємодії проводили лишь у дорослих. Степень взаємодії у дітей невідомий.

Особливості относительно! Застосування

Вплив на нирки.

Відомо, что у пацієнтів, Які застосовувалі розувастатин у високих дозах, особливо 40 мг, відзначаліся випадки протеїнурії (візначеної за «тестом смужка»), в основном канальцевої за Походження та у більшості віпадків тімчасової або перерівчастої. Протеїнурія НЕ свідчіла про гостре або прогресуюче захворювання нірок. Небажані явіща з боку нірок відзначаліся Частіше при застосуванні дозуюч 40 мг. У пацієнтів, Які пріймають препарат у дозі 40 мг, функцію нірок слід перевіряті регулярно.

Вплив на скелетні м'язи.

Ураження скелетної мускулатури, например міалгія, міопатія та зрідка - рабдоміоліз, спостерігаліся у пацієнтів при застосуванні будь-якіх доз розувастатину, а особливо при дозах> 20 мг. При застосуванні езетімібу у зелених сандалів з інгібіторамі ГМГ-КоА-редуктази у поодиноких випадка повідомлялося про розвиток рабдоміолізу. Чи не можна віключаті возможности фармакодінамічної взаємодії, а тому таку комбінацію слід застосовуваті з обережністю.

Як и у разі! Застосування других інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, випадки рабдоміолізу, пов'язані Із ЗАСТОСУВАННЯ розувастатину, трапляє Частіше при дозі 40 мг. Є ПОВІДОМЛЕННЯ про рідкісні випадки імуноопосередкованої некротізуючої міопатії, что клінічно проявляється стійкою пароксизмальної м'язової слабкістю и підвіщенням уровня сіроваткової креатінкіназі, во время лікування або после припиненням лікування статинами, включаючі розувастатин. У такому разі могут буті необхіднімі додаткові нейром'язові и серологічні дослідження, лікування імуносупресівнімі препаратами.

Визначення уровня креатінфосфокіназі.

Рівні креатінфосфокіназі НЕ слід вімірюваті после значний фізичних НАВАНТАЖЕННЯ або у разі наявності можливий альтернативних причин Підвищення креатінфосфокіназі, что могут ускладнюваті інтерпретацію результатів. Если початковий рівень креатінфосфокіназі значний підвіщеній (> 5 разів верхньої Межі норми), протягом 5-7 днів та патенти сделать додатковий підтверджувальній аналіз. Если результат повторного АНАЛІЗУ підтверджує початковий рівень> 5 разів верхньої Межі норми, почінаті лікування НЕ слід.

Перед початком лікування.

Розувастатин, як и інші інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази, слід з обережністю прізначаті пацієнтам Із факторами, что спріяють розвитку міопатії / рабдоміолізу. До таких факторів належати:

 • Порушення Функції нірок;
 • гіпотиреоз;
 • наявність в індівідуальному або сімейному анамнезі Спадкового м'язових захворювань;
 • наявність в анамнезі міотоксічності, спрічіненої іншімі інгібіторамі ГМГ-КоА-редуктази або фібратамі;
 • зловжівання алкоголем;
 • вік> 70 років;
 • ситуации, что могут прізвесті до Підвищення рівнів препарату у плазмі крови (див. розділи «способ! застосування та дозуюч», «Взаємодія з іншімі лікарськімі засоби та інші види взаємодій»);
 • одночасне! застосування фібратів.

У таких пацієнтів нужно порівняті ризики та можливіть Користь при застосуванні препарату; такоже рекомендований клінічний моніторинг. Чи не слід розпочінаті лікування у випадка значний підвіщеніх початкових рівнів КФК (> 5 х ВМН).

У период лікування.

Пацієнтів слід попередіті про необходимость Негайно повідомляті про нез'ясованих м'язовий Біль, м'язову слабкість або судом невідомої етіології, особливо если смороду супроводжуються нездужанням або підвіщенням температури.

У таких пацієнтів слід візначіті Рівні КФК. Слід пріпініті лікування, если Рівні КФК значний підвіщені (> 5 х ВМН) або если м'язові Симптоми тяжкі та спричиняють дискомфорт у повсякдення жітті (даже если Рівні КФК ≤ 5 х ВМН).

Если Симптоми минають та рівень КФК возвращается до норми, розувастатин або альтернативний інгібітор ГМГ-КоА-редуктази можна спробуваті застосуваті знову, но у мінімальніх дозах та під ретельнім наглядом.

Регулярний контроль уровня КФК у пацієнтів без Вищевказаний сімптомів НЕ Потрібний.

Дуже Рідко повідомлялося про випадки імуноопосередкованої некротізуючої міопатії (ІОНМ) во время або после терапії статинами, в тому чіслі розувастатином.

Клінічнімі проявити ІОНМ є слабкість проксимальних м'язів та Підвищення уровня креатінфосфокіназі у сіроватці крови, что зберігається даже после припиненням! Застосування статінів.

Відомо, что у ході клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ у невелікої кількості пацієнтів, Які застосовувалі розувастатин та супутні препарати, посилений впліву на скелетної мускулатури НЕ відзначалось.

Однако підвіщена частота віпадків міозіту та міопатії спостерігалась у пацієнтів, Які застосовують інші інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази з похіднімі фіброєвої кислоти, в тому чіслі гемфіброзілом, циклоспорином, нікотіновою кислотою, азольними протигрибкові засоби, інгібіторамі протеази та макроліднімі антібіотікамі.

Гемфіброзіл підвіщує ризики міопатії при супутних застосуванні з Деяк інгібіторамі ГМГ-КоА. Тому розувастатин не рекомендоване застосовуваті у зелених сандалів з гемфіброзілом. Сприятливі Вплив подалі змін уровня ліпідів при одночасному застосуванні розувастатину Із фібратамі або ніаціном нужно порівняті з потенційнімі ризики при застосуванні такой зелених сандалів.

Одночасне! Застосування розувастатину в дозі 40 мг та фібратів протипоказане (див. Розділи «Взаємодія з іншімі лікарськімі засоби та інші види взаємодій» та «Протипоказання»).

Розувастатин НЕ слід застосовуваті пацієнтам Із Гостра, серйозно станами, что спріяють розвитку міопатії або підвіщують ризики розвитку ніркової недостатності на тлі рабдоміолізу (такими як сепсис, артеріальна гіпотензія, Значне хірургічне втручання, травма, тяжкі метаболічні, ендокрінні або електролітні Порушення; неконтрольовані судом).

Вплив на печінку.

Як и інші інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази, розувастатин слід з обережністю застосовуваті пацієнтам, Які зловжівають алкоголем та / або ма ють захворювання печінкі в анамнезі.

Біохімічні показатели Функції печінкі рекомендовано перевіріті перед початком! Застосування препарату та через 3 місяці лікування. Если рівень трансаміназ у сіроватці крови более чем утрічі перевіщує верхню межу норми,! Застосування розувастатину слід пріпініті або Зменшити дозу. Про серйозні Порушення Функції печінкі (в основном Підвищення уровня печінковіх трансаміназ) у постмаркетинговий период повідомлялося Частіше при застосуванні дозуюч 40 мг.

У пацієнтів Із вторинна гіперхолестерінемією, спрічіненою гіпотіреозом або нефротичним синдромом, спершись слід провести лікування основного захворювання, а потім почінаті! Застосування розувастатину.

У клінічній практике зрідка повідомлялося про летальні або нелетальні випадки печінкової недостатності у пацієнтів, Які прийомів статини, в тому чіслі розувастатин. Если на тлі лікування розувастатином розвівається серйозно Ураження печінкі з клінічною симптоматикою та / або гіпербілірубінемією чи жовтяніцею, Негайно необходимо пріпініті прийом препарату. Если других причин не виявлено, що не слід поновлюваті лікування препаратом.

Раса.

Відомо, что у ході ДОСЛІДЖЕНЬ фармакокінетікі спостерігалося зростання сістемної Експозиції у пацієнтів монголоїдної раси порівняно з європейцямі примерно удвічі. Для таких пацієнтів необхідна корекція Дозування розувастатину (див. Розділи «способ! Застосування та дозуюч», «Протипоказання»). Для пацієнтів азійської раси початкова доза розувастатину винна становитися 5 мг. Підвіщена концентрація розувастатину у плазмі крови булу помічена в азійськіх пацієнтів (див. Розділ «Фармакокінетика»). Слід взяти до уваги збільшену системного експозіцію при лікуванні пацієнтів монголоїдної раси, у якіх гіперхолестерінемія НЕ контролюється адекватно дозами до 20 мг.

Інгібіторі протеази.

Підвіщена системна експозиція до розувастатину спостерігалася в осіб, Які застосовувалі розувастатин супутньо з різнімі інгібіторамі протеази у поєднанні з рітонавіром. Слід обміркуваті як Користь від зниженя уровня ліпідів с помощью розувастатину у пацієнтів з ВІЛ, Які отримуються інгібіторі протеази, так и можлівість Підвищення концентрацій розувастатину у плазмі крови на качана терапії та при підвіщенні дозуюч розувастатину у пацієнтів, Які отримуються інгібіторі протеази. Одночасне! Застосування препарату з інгібіторамі протеаз рекомендується, если доза розувастатину НЕ Скоригована (див. Розділ «способ! Застосування та дозуюч» та «Взаємодія з іншімі лікарськімі засоби та інші види взаємодій»).

Інтерстіціальне захворювання легень.

Во время! Застосування Деяк статінів, особливо при трівалому лікуванні, повідомлялося про віняткові випадки інтерстіціальної хвороби легень (див. Розділ «Побічні Реакції»). Если підозрюється, что у пацієнта розвинулася інтерстіціальне захворювання легень (диспное, непродуктивний кашель та погіршення загально стану (стомлюваність, зниженя масі тела та гарячка)),! Застосування статінів нужно пріпініті.

Цукровий діабет.

Деякі факти свідчать, что статини підвіщують рівень глюкози в крови та у Деяк пацієнтів, Яким грозит високий ризики розвитку діабету в Майбутнього, могут спричиняти гіперглікемію такого рівня, при якому необхідне належно лікування діабету. Цю загроза, однак, перевіщує зниженя ризики судинно порушеннях при застосуванні статінів, и тому вона НЕ має буті підставою для припиненням терапії статинами. За пацієнтамі групи ризику (рівень глюкози натще 5,6-6,0 ммоль / л, ІМТ> 30 кг / м 2 , підвіщеній рівень трігліцерідів, артеріальна гіпертензія) слід Встановити як клінічний, так и біохімічній контроль согласно з Національними інструкціямі.

Як и у разі! Застосування других інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, при застосуванні розувастатину спостерігалося зростання НbА1с та рівнів глюкози у сіроватці крови.

У Деяк випадка ЦІ показатели могут перевіщуваті граничне значення для діагностики цукрового діабету, самперед у пацієнтів з високим ризики розвитку діабету.

Відомо, что розувастатин як монотерапія НЕ спричиняє зниженя базової концентрації кортизолу плазми крови и не впліває на резерв наднірковіх залоза. Необхідна обережність у разі одночасного! Застосування розувастатину та других лікарськіх ЗАСОБІВ, здатно зніжуваті Рівні або Активність ендогенніх стероїдних гормонів, например кетоконазолу, спіронолактону та циметидину.

Діти.

Оцінка лінійного росту (зріст), масі тела, ІМТ (індексу масі тела) та вторинна характеристик статево дозрівання за Таннером у дітей ВІКОМ від 10 до 17 років, Які прийомів розувастатин, обмежена періодом трівалістю 1 рік. За Вказаним период досліджуваного лікування жодних впліву на ріст, масу тела, ІМТ або Статеве дозрівання Виявлено НЕ Було. Існуючі дані клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ! Застосування препарату дітям обмеження, и довготрівалі ЕФЕКТ! Застосування розувастатину (> 1 рік) на Статеве дозрівання невідомі.

У дітей, Які прийомів розувастатин, Підвищення уровня КФК> 10 разів вищє ВНМ та Симптоми з боку м'язів после фізічного НАВАНТАЖЕННЯ або підвіщеної фізичної актівності спостерігаліся Частіше порівняно з такими у дорослих (див. Розділ «Побічні Реакції»).

! Застосування у период вагітності або годування груддю.

Розувастатин протипоказів у период вагітності або годування груддю.

Жінкам репродуктивного віку під час прийому розувастатину та патенти застосовуваті належні засоби контрацепції.

Оскількі холестерин та інші продукти біосінтезу холестерину Важливі для розвитку плода, потенційній ризики інгібування ГМГ-КоА-редуктази перевіщує можливий Користь від! Застосування препарату у период вагітності. Если пацієнтка вагітніє в период! Застосування препарату, лікування слід Негайно пріпініті.

Оскількі Інший лікарський засіб цього класу пронікає у грудне молоко людини та ВРАХОВУЮЧИ, что інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази могут спричиняти серйозні небажані Реакції у немовлят, жінкам, Які потребують лікування розувастатином, слід рекомендуваті утріматіся від годування груддю. Даних относительно Проникнення препарату у грудне молоко людини немає.

Здатність впліваті на ШВИДКІСТЬ Реакції при керуванні автотранспортом або іншімі механізмамі.

Дослідження впліву розувастатину на здатність Керувати автотранспортом та працювати з іншімі механізмамі не проводили. Однако з Огляду на фармакодінамічні Властивості, малоймовірно, что розувастатин впліватіме на таку здатність. При керуванні автотранспортом або роботі з іншімі механізмамі слід враховуваті можлівість Запаморочення у период лікування розувастатином.

Способ! Застосування та дозуюч

Перед початком лікування пацієнту слід прізначіті стандартних холестерінозніжувальну дієту, якої слід дотримуватись и течение лікування. Дозу слід підбіраті індивідуально, залежних від мети терапії та ефектівності лікування, беручи до уваги Поточні рекомендації.

Клівас можна прійматі у будь-який час дня, Незалежності від прийому їжі.

Таблетки не слід розжовуваті, но можна діліті. Запіваті водою.

Лікування гіперхолестерінемії.

Рекомендована початкова доза ставити 5 або 10 мг перорально 1 раз на добу як для пацієнтів, Які Ранее НЕ застосовувалі статини, так и для пацієнтів, Які до цього застосовувалі інші інгібіторі ГМГ-КоА-редуктази.

Підбіраючі початкових дозу, слід враховуваті індивідуальний рівень вмісту холестерину у пацієнтів та можливий серцево-судинна ризики, а такоже потенційній ризики розвитку побічніх реакцій (див. Далі). У разі необхідності через 4 тіжні дозу можна збільшити.

Оскількі у випадка! Застосування дозуюч 40 мг побічні Реакції вінікають Частіше, чем при менших дозах, тітруваті дозу до максимального уровня 40 мг слід лишь пацієнтам Із тяжкою гіперхолестерінемією та високим серцево-судинна ризики (зокрема пацієнтам Із сімейною гіперхолестерінемією), у якіх НЕ удалось досягті Бажанов результату за дозуюч 20 мг, и Які повінні перебуваті під регулярним наглядом.

На качану! Застосування дозуюч 40 мг рекомендований нагляд спеціаліста.

Профілактика серцево-судинна Порушення.

Відомо, что во время дослідження зниженя ризики ускладнень з боку серцево-судінної системи Добовий доза препарату становила 20 мг. Пацієнтам з гіперхолестерінемією необходимо Проводити стандартне визначення уровня ліпідів та дотримуватись рекомендацій относительно Дозування для лікування гіперхолестерінемії.

! Застосування пацієнтам літнього віку.

Рекомендована початкова доза для пацієнтів ВІКОМ понад 70 років ставити 5 мг. Інша корекція дозуюч залежних від віку НЕ потрібна.

Дозування для пацієнтів з порушеннях Функції нірок.

Для пацієнтів з легким та помірнім порушеннях Функції нірок немає необхідності у корекції дозуюч. Рекомендована початкова доза для пацієнтів з порушеннях Функції нірок помірної тяжкості (кліренс креатиніну <60 мл / хв) ставити 5 мг. Доза 40 мг протипоказане пацієнтам з порушеннях Функції нірок помірної тяжкості. Пацієнтам з тяжким порушеннях Функції нірок! Застосування препарату Клівас протипоказане у будь-якіх дозах.

Дозування для пацієнтів з порушеннях Функції печінкі.

Чи не спостерігалося зростання сістемної Експозиції розувастатину у пацієнтів з 7 балами або менше за шкалою Чайлда-П'ю. Проти Посилення сістемної Експозиції Було відзначено у пацієнтів, стан якіх оцінювався у 8 та 9 балів за шкалою Чайлда-П'ю. Таким пацієнтам слід Проводити оцінку Функції нірок. Досвід! Застосування препарату пацієнтам, Які набрали более 9 балів за шкалою Чайлда-П'ю, відсутній. Клівас протипоказів пацієнтам Із захворюваннямі печінкі в актівній стадії.

Раса.

У пацієнтів монголоїдної раси спостерігалася підвіщена системна експозиція розувастатину. Рекомендована початкова доза для таких пацієнтів ставити 5 мг. ! Застосування дозуюч 40 мг протипокази. Максимальна Добовий доза ставити 20 мг.

Дозування для пацієнтів зі схільністю до розвитку міопатії.

Рекомендована початкова доза для пацієнтів зі схільністю до розвитку міопатії ставити 5 мг. Доза 40 мг протипоказане Деяк з таких пацієнтів. Максимальна Добовий доза ставити 20 мг.

Генетичний поліморфізм.

Певні типи генетичного поліморфізму могут прізводіті до Підвищення Експозиції розувастатину. Пацієнтам Із відомою наявністю таких тіпів поліморфізму рекомендується застосовуваті менше Добовий дозу препарату.

Супутнє! Застосування.

Розувастатин є субстратом різніх транспортних білків (например ОАТР1В1 та BCRP). Ризики міопатії (у тому чіслі рабдоміолізу) растет при супутних застосуванні розувастатину з Певного лікарськімі засоби, что могут підвіщуваті концентрацію розувастатину у плазмі крови внаслідок роботи з комерційними цімі транспортними білкамі (например циклоспорином та Певного інгібіторамі протеази, у тому чіслі комбінаціямі рітонавіру з атазанавіром, лопінавіром та / або тіпранавіром (див. розділи «Особливості! застосування» та «Взаємодія з іншімі лікарськімі засоби та інші види взаємодій»)). За возможности слід Розглянуто! Застосування альтернативних лікарськіх ЗАСОБІВ та, у разі необхідності, тимчасово перерваті терапію препаратом Клівас. Если супутних! Застосування ціх лікарськіх ЗАСОБІВ з препаратом Клівас избежать Неможливо,

Діти.

! Застосування препарату дітям має Проводити лишь спеціаліст.

Застосовуваті дітям ВІКОМ від 10 до 17 років (хлопчики на стадії розвитку ІІ та вищє за Таннером та дівчата, у якіх менструації Почаїв щонайменш рік тому).

Звичайна початкова Добовий доза для дітей Із гетерозиготних сімейною гіперхолестерінемією ставити 5 мг на добу. Препарат зазвічай слід прійматі перорально у дозах від 5 мг до 20 мг 1 раз на добу. Підвіщуваті дозу слід відповідно до індівідуальної ВІДПОВІДІ дитини на лікування та переносімості препарату, дотрімуючісь рекомендацій относительно лікування дітей. Перед початком терапії розувастатином дітям слід прізначіті стандартних гіпохолестерінемічну дієту, якої пацієнті ма ють Дотримуватись и течение лікування. Відомо, что БЕЗПЕКУ та ефективність лікарського засоби в дозах більше 20 мг у Цій популяції НЕ досліджувалі.

Діти ВІКОМ до 10 років.

Досвід лікування дітей ВІКОМ до 10 років обмеження. Тому розувастатин НЕ рекомендується застосовуваті дітям ВІКОМ до 10 років.

Передозування

Спеціфічного лікування передозування немає. Лікування симптоматично, рекомендується підтрімуюча терапія. Потрібен контроль Функції печінкі та рівнів КФК. Малоймовірно, что гемодіаліз буде ефективна.

Побічні ЕФЕКТ

Побічні Реакції, что спостерігаються при застосуванні розувастатину, зазвічай Легкі та Тимчасові.

Побічні Реакції наведено нижчих відповідно до частоти Виникнення: часто (≥ 1/100, <1/10); нечасто (≥ 1/1000, <1/100); Рідко (≥ 1/10000, <1/1000); дуже Рідко (<1/10000); частота невідома (Неможливо Встановити за наявний данімі).

З боку крови та лімфатічної системи:  Рідко - тромбоцітопенія

З боку імунної системи:  Рідко - Реакції гіперчутлівості, у тому чіслі ангіоневротічній набряк.

Ендокрінні розладі:  часто - цукровий діабет 1 .

З боку нервової системи:  часто - головний біль, Запаморочення; дуже Рідко - поліневропатія, Втрата пам'яті; частота невідома - периферичної невропатія, Порушення сну, у тому чіслі безсоння та нічні кошмари.

Психічні розладі:  частота невідома - депресія.

З боку ОРГАНІВ дихання, грудної кліткі та середостіння:  частота невідома - кашель, диспное.

З боку травного тракту:  часто - запор, Нудота, Біль у жівоті; Рідко - панкреатит; частота невідома - Діарея.

З боку гепатобіліарної системи:  Рідко - Підвищення уровня печінковіх трансаміназ; дуже Рідко - жовтяніця, гепатит.

З боку кожи та підшкірної клітковіні:  нечасто - свербіж, висип, Кропив'янка; частота невідома - синдром Стівенса-Джонсона.

З боку скелетно-м'язової системи та сполучної тканини:  часто - міалгія; Рідко - міопатія (у тому чіслі міозіт) та рабдоміоліз, люпусоподібній синдром, розрив м'язів; дуже Рідко - артралгія; частота невідома - Порушення з боку сухожиль, Інколи ускладнені розрівамі, імуноопосередкована некротізуюча міопатія.

З боку нірок:  дуже Рідко - гематурія.

З боку репродуктівної системи та молочних залоза:  дуже Рідко - гінекомастія.

Загальний стан:  часто - астенія; частота невідома - набряк.

1  Частота Залежить від наявності факторів ризики (рівень глюкози натще ≥ 5,6 ммоль / л, ІМТ> 30 кг / м 2 , підвіщені Рівні трігліцерідів, артеріальна гіпертензія в анамнезі).

Як и у випадка! Застосування других інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, частота небажаним реакцій Залежить від дозуюч.

Вплив на нирки.

У пацієнтів, Які застосовувалі розувастатин, спостерігаліся випадки протеїнурії, в основном канальцевого походження (візначеної за «тестом смужка»).

Зміни вмісту Білка у сечі від відсутності або слідів до значення ++ або более зареєстровані у Деяк годин точках у <1% пацієнтів, Які прийомів розувастатин у дозі 10 мг та 20 мг, та примерно у 3% пацієнтів при застосуванні дозуюч 40 мг.

Незначна Збільшення частоти віпадків Підвищення Білка у сечі від відсутності або слідів до значення + спостерігалося при застосуванні дозуюч 20 мг. У більшості віпадків вираженість протеїнурії зменшувалась або Зникаю спонтанно при продовженні! Застосування розувастатину.

З Огляду на існуючі дані клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ та постмаркетингових СПОСТЕРЕЖЕННЯ, на Данії годину не виявлено причинно-наслідкового зв'язку между протеїнурією та Гостра або прогресуючім захворюванням нірок.

Гематурія спостерігалась у пацієнтів, Які застосовувалі розувастатин, и відомі дані клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ свідчать про ее низьких частоту.

Вплив на скелетні м'язи.

Ураження скелетної мускулатури, Такі як міалгія, міопатія (у тому чіслі міозіт) та Рідко рабдоміоліз, Із Гостра нірковою недостатністю або без неї, спостерігаліся при застосуванні будь-якіх доз розувастатину, а особливо при застосуванні доз> 20 мг.

У пацієнтів, Які прийомів розувастатин, спостерігалося дозозалежне зростання рівнів креатінфосфокіназі (КФК); у більшості віпадків явіще Було Слабкий, асімптоматічнимі та Тимчасовим. Если Рівні КФК підвіщені (> 5 разів верхньої Межі норми (ВМН)), лікування слід пріпініті (див. Розділ «Особливості! Застосування»).

Вплив на печінку.

Як и у випадка! Застосування других інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, у невелікої кількості пацієнтів, Які прийомів розувастатин, спостерігалося дозозалежне Збільшення уровня трансаміназ; у більшості віпадків явіще Було Слабкий, асімптоматічнимі та Тимчасовим.

При застосуванні розувастатину такоже відзначалося Підвищення рівнів НbА1с.

При застосуванні Деяк статінів повідомлялося про Такі небажані явіща:

розладі статевої Функції; ОКРЕМІ випадки інтерстіціального захворювання легень, особливо у разі трівалої терапії (див. розділ «Особливості! застосування»).

Частота віпадків рабдоміолізу, серйозно порушеннях з боку нірок та печінкі (в основном підвіщеній рівень трансаміназ) булу більшою при застосуванні дозуюч 40 мг.

Відомо, что у процесі клінічного! Застосування розувастатину ідентіфіковано таку небажаним реакцію як летальна та нелетальних печінкова недостатність. Оскількі про Цю реакцію повідомлялося спонтанно з популяції невізначеної кількості, Неможливо достовірно оцініті ее частоту або Встановити наявність причинно-наслідкового зв'язку з ЗАСТОСУВАННЯ розувастатину.

Зрідка при клінічному застосуванні повідомлялося про Порушення когнітівніх функцій (например погіршення пам'яті, забудькуватість, Амнезія, сплутаність свідомості), что асоціюються з ЗАСТОСУВАННЯ статінів. Про Такі когнітівні проблеми повідомлялося у зв'язку з усіма статинами. Явіща, про Які йдет у повідомленнях, зазвічай ма ють легкий характер и минають после відміни статінів, а такоже ма ють різний час до з'явиться сімптомів (від одного до кількох років) та до їх знікнення (медіана - 3 тіжні).

Діти.

Підвищення уровня креатінкіназі> 10 разів вищє ВМН та Симптоми з боку м'язів после фізічного НАВАНТАЖЕННЯ або підвіщеної фізичної актівності спостерігаліся Частіше у дітей порівняно з доросли (див. Розділ «Особливості! Застосування»). Проти Профіль безпеки розувастатину у дітей БУВ подібним до такого у дорослих.

Термін прідатності

2 роки.

умови зберігання

Зберігаті у недоступному для дітей місці, в орігінальній упаковці при температурі НЕ вищє 25 ° С.

упаковка

По 10 таблеток у блістері, по 1 або 3 блістері в картонній пачці.

категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

ТОВ «Фарма Старт».

адреси

Україна, 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8.

У разі Виникнення побічніх ефектів та запитань относительно безпеки! Застосування лікарського засоби просимо звертатися до відділу фармаконагляду ТОВ «АСІНО УКРАЇНА» за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 8, м. Київ, 03124, тел / факс: +38 044 281 2333.

Важливо! Дана інструкція із застосування є офіційною інструкцією виробника, затверджена і надана  Державним реєстром лікарських засобів України.
Дана інструкція представлена виключно з ознайомчою метою і не є приводом для самолікування.

 

Инструкция по применению: 
Т64334
Приєднуйтесь
Наши аптеки Обратная связь