Целебрекс капс. 200 мг №20

Целебрекс капс. 200 мг №20

ЦЕЛЕБРЕКС?

Форма випуску. Капсули.

 Протизапальні та антиревматичні засоби. Нестероїдні протизапальні засоби (специфічний /селективний інгібітор циклооксигенази - 2 М01 АН01).

Ендоскопічні дослідження

В ході п’яти рандомізованих досліджень, які включали близько 4,500 пацієнтов з артритом не було виявлено взаємозв’язку між підвищенням дози целекоксибу та частотою виникнення гастродуоденальних виразок.

Фармакокінетика.

Розподіл

Зв’язування з білками плазми не залежить від концентрації і становить біля 97% при терапевтичному рівні в плазмі. У крові препарат практично не зв’язується з еритроцитами.

Метаболізм

Целекоксиб метаболізується в печінці шляхом гидроксилювання, окислення та частково, глюкуронування. Дослідження in vitro та in vіvo показали, що метаболізм препарату опосередкований, головним чином, через цитохром Р450CYP2С9. Фармакологічна дія обумовлюється тільки самим целекоксибом, в основних метаболітів, що знаходяться в крові, інгібуючої активності по відношенню до ЦОГ-1 та ЦОГ-2 не виявлено.

Пацієнти похилого віку

У пацієнтів старше 65 років середні значення Сmax і AUC збільшуються в 1,5-2 рази. Цей ефект залежить, головним чином, від маси тіла, а не від віку пацієнта. Рівні целекоксибу були вищими у пацієнтів з меншою масою тіла, тому вони підвищені у людей похилого віку, в яких середня маса тіла в цілому нижче за таку у молодих людей. У жінок похилого віку спостерігається тенденція до вищої концентрації препарату в плазмі, порівнюючи з чоловіками того ж самого віку. Будь-яка корекція дози звичайно не потрібна. Однак у людей похилого віку з низькою масою тіла (менше 50 кг) рекомендовано розпочинати лікування з мінімальної терапевтичної дози.

Результати мета-аналізу фармакокінетичних досліджень свідчать про те, що AUC целекоксибу у чорношкірих осіб приблизно на 40% вище, ніж у білих. Причина та клінічне значення цього факту невідомі, тому у першої зазначеної категорії осіб рекомендовано розпочинати лікування з мінімальної терапевтичної дози.

Порушення фукції нирок:

У добровольців похилого віку з віковим зниженням швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) (средня ШКФ>65 мл/хв /1,73 м2) та у хворих стабільною хронічною нирковою недостатністю (ШКФ 35-60 мл/хв /1,73 м2) фармакокінетика целекоксибу була подібною такій у пацієнтів з нормальною функцією нирок. Суттєвої взаємозалежності між рівнем креатину в сироватці (або кліренсом креатиніну) та кліренсом целекоксибу не виявлено. Наявність важкої ниркової недостатності не повинна впливати на кліренс целекоксибу, тому що основним шляхом його виділення є метаболізм в печінці з утворенням неактивних метаболітів.

Доклінічні дані щодо безпечності. У стандартних доклінічних дослідженнях при вивченні хронічної токсичності, мутагенності та канцерогенності якогось особливого ризику для людини не виявлено.

У щурів спостерігався вплив на зародок (його загибель до і після імплантації), що можна було очікувати при застосуванні інгібітора ЦОГ-2. Зазначені ефекти не супроводжувалися стійким порушенням репродуктивної функції.

Спосіб застосування та дози. Cтандартна рекомендована добова доза становить 200 мг один або два рази на прийом незалежно від прийому їжі. При необхідності препарат може бути призначений по 200 мг двічі на день.

Симптоматична терапія при остеоартриті: рекомендована добова доза 200 мг, може призначатись 1 раз на день або по 100 мг 2 рази на день. При необхідності препарат може бути призначений до 400 мг у два прийоми.

Лікування первинної дисменореї: Рекомендована доза на початку 400 мг, якщо необхідно, то додається 200 мг в перший день. Надалі рекомендується доза 200 мг двічі на день.

Люди похилого віку: корекція доза звичайна не потрібна. Однак у літніх людей з масою тіла менше 50 кг лікування слід розпочинати з мінімальної рекомендованої дози.

Порушення функції нирок: у хворих з легкою та помірною нирковою недостатністю корекція дози не потрібна. Клінічний досвід застосування у хворих з важкою нирковою недостатністю відсутній.

Часті (>Тіло в цілому: алергічні реакції, грипоподібні симптоми, травми

Шлунково-кишкові: біль у животі, діарея, диспепсія, метеоризм, стоматологічні порушення

Психіатричні: безсоння.

Нечасті (0,1-1%)

Серцево-судинні: артеріальна гіпертензія, аритмія, почервоніння, тахикардія

Психіатричні: тривога, сонливість.

Шкіряні: кропив’янка, алопеція

Інші: шум в ушах, затуманення зору.

Рідкісні (< 0,1%)

Серцево-судинні: серцева недостатність

Імунна система: ангіонабряк, бульозний висип

Психіатричні: сплутаність.

Шлунково-кишкові: шлунково-кишкові кровотечі

Печінка та жовчно видільна система: гепатит

Урологічні: гостра ниркова недостатність

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Метаболізм целекоксибу відбувається, головним чином, в печінці під впливом цитохрому Р450 CYP2С9. Якщо відомо, або підозрюється, що у хворого низька активність CYP2С9, то Целебрекс повинно призначати обережно, враховуючи можливість значного підвищення рівня препарату в плазмі внаслідок зниження метаболічного кліренсу.

Флюконазол та кетоназол. Сумісне призначення флконазола в дозі 200 мг один раз на день призводить до підвищення концентрації целекоксіба в плазмі вдвічі. Таке підвищення спостерігається завдяки інгібіції метаболізму целекоксибу через CYPP450 2C9. У хворих, що отримують інгібітор CYP2С9 флуконазол, лікування Целебрексом слід починати з мінімальної рекомендованої дози. Кетоназол, інгібітор CYP3F4 інгібітор не впливав на метаболізм целекоксиба. Вплив препаратів - індукторів CYP2С9 (рифампіцину, карбамазепину, барбітуратів) на фармакокінетику целекоксибу не вивчався.

Дослідження in vitro свідчать про те, що целекоксиб пригнічує CYP2D6, хоча і не є його субстратом. У дослідженнях in vivo ознак клінічно значущої взаємодії з пароксетином, що є субстратом і інгібітором CYP2D6, не виявлено.

Діуретики: Клінічні дослідження довели, що у деяких пацієнтів НПЗС можуть зменшувати натрійуретичний ефект фуросеміда або тиазидів шляхом інгібування синтезу простогландинів.

Літій: У здорових добровольців, концентрації літію в плазмі підвищувались приблизно на 17% при сумісному застосуванні з целекоксибом. Ретельний моніторинг має бути проведений пацієнтам, які приймають літій при призначенні та відміні целекоксибу.

Інші: Не виявлено клінічної взаємодії целекоксибу та антацидів (алюміній та магній) омепразола, метотрексата, глібенкламіда, фенітоїна та толбутаміда.

Особливості застосування. Гастроінтестинальні ефекти: У хворих із загостренням виразкової хвороби шлунку або 12-палої кишки перед початком лікування Целебрексом слід дочекатися повного рубцювання виразки. Пацієнти з найбільшим ризиком розвитку шлунково-кишкових ефектів: люди похилого віку, які застосовують НПЗЗ, пацієнти страждаючі на серцево-судинні захворювання, пацієнти, які приймають аспірин або ті, у яких є хвороби шлунково-кишкового тракту в анамнезі.

Затримка рідини та набряки: Як і при застосуванні інших інгібіторів простогландину, у деяких хворих, що отримували Целебрекс, спостерігались затримка рідини та набряки.

У зв’язку з цим Целебрекс слід застосовувати з обережністю у хворих із серцевою недостатністю або іншими станами з потенційним ризиком затримки рідини.

Ефекти на печінку: Пацієнти з серйозними ураженнями печінки не досліджувались. Використання целекоксибу у пацієнтів з серйозними ураженнями печінки не рекомендовано. Целекоксиб треба застосовувати з обережністю у пацієнтів з ураженням печінки середнього ступеню важкості і починати з найменшої рекомендованої дози.

Пацієнтам з симптомами печінкової дисфункції повинен проводитись ретельний контроль.

Аденоматозний поліпоз: лікування целекоксибом не зменшує ризик розвитку раку шлунково-кишкового тракту та необхідності проведення колектомії.

Застосування під час годування груддюВплив на здатність управляти автомобілем та працювати з механізмами. Вплив Целебрексу на здатність керувати автомобілем та працювати з механізмами не досліджувався. Однак, враховуючи фармакодинамічні властивості та особливості побічних ефектів препарату, навряд чи слід очікувати значного впливу.

Умови відпску. За рецептом.

Виробник. Pharmacia Ltd, UK.

P.O. Box 53, Lane End Road, High Wycombe, Buck HP 4 HL, United Kingdom.

<b normal'="">IPI 194 (17-01-2003)

Т54531
С этим товаром покупают
Присоединяйтесь
Наши аптеки Обратная связь